VOG

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. Net als de overheid vindt FC Lisse het van groot belang dat kinderen veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn wij zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op onze club, maar de overheid stimuleert dit. Vanaf nu is het voor onze trainers, leiders en vrijwilligers die omgang hebben met minderjarige leden verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Een VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’ en is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen.

Het onderzoek, de ontwikkeling, introductie en beheer van de VOG is door het bestuur toegewezen aan de Vrijwilligerscommissie. Aan de VOG- aanvraag zijn voor u geen kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Vrijwilligers die met jeugd werken ontvangen een schrijven van Dienst Justis. Het is raadzaam hier per omgaande op te reageren, omdat de toegestuurde link maar beperkt geldig is. Het aanvragen van de verklaring gaat als volgt:

1. U ontvangt een mail van Dienst Justis met daarin een link en code;

2. Via de link logt u in met DigiD op de website om uw VOG-aanvraag definitief te maken;

3. Binnen 4 weken ontvangt u de VOG per post. Het originele exemplaar kunt u deponeren in het postbakje van de coördinator VOG (bestuurskamer), samen met de door u ondertekende gedragscode (zie uitleg hieronder).

Gedragsregels NOC*NSF seksuele intimidatie

In de bijlage vindt u de Gedragsregels NOC*NSF seksuele intimidatie. De inhoud daarvan spreekt voor zich. U kunt deze gedragscode na ondertekening, samen het originele exemplaar van de VOG, deponeren in brievenbus (boven) bij de administratie, t.a.v. Coördinator vrijwilligerscommissie.

Vragen?

Een flyer met een nadere uitleg over de VOG vindt u onderstaand.

Tot slot

Wij gaan ervan uit dat iedereen het belang van een snelle en correcte afhandeling van de VOG inziet, zodat we het prettige en veilige sportklimaat van FC Lisse samen op een nog hoger plan kunnen brengen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

 

Downloads