Onze vrijwilligers en ereleden

Dé kracht van onze club.

Samen sterk

Bij FC Lisse doet iedereen iets. Het is immers belangrijk dat de diverse taken zoveel mogelijk worden verdeeld over een grote groep vrijwilligers, om de belasting per vrijwilligers niet te groot te laten worden. Daarom heeft FC Lisse in met haar Algemene Leden Vergadering afgesproken dat ieder team zich inzet voor de vereniging. Dit gebeurt onder andere via het ‘Elftal van de week’. Daarnaast is iedereen van harte welkom om zich in te zetten op zijn expertise of interesse.

Met hart voor de club

Een persoon die zich voor een langere periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor FC Lisse, of een bijzondere prestatie heeft geleverd die de vereniging echt heeft veranderd, kan door het Bestuur van FC Lisse worden onderscheiden met een bestuursdecoratie. Er zijn 3 opties: Erelid, Lid van verdienste of Lid van waardering, waarbij het Erelidmaatschap formeel door de Algemene Ledenvergadering moet worden bekrachtigd. Eind 2018 zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een decoratie vernieuwd:

Erelid

Het Erelidmaatschap wordt bij hoge uitzondering toegekend aan vrijwilligers die over een periode van >6 jaar een bijzondere verdienste hebben geleverd op bestuurlijk niveau, vrijwilligers die over een periode van >10 jaar met opmerkelijke vernieuwende prestaties de vereniging echt hebben veranderd, of vrijwilligers die zich gedurende een zeer lange periode op een buitengewone manier hebben ingezet (>25 jaar).

Lid van verdienste

Een Lid van verdienste heeft tijdens zich tijdens een periode van >10 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt op organisatorisch/leidinggevend niveau en heeft daarmee de vereniging naar een hoger niveau gebracht, of heeft zich gedurende een periode van >20 jaar op uitvoerend niveau ingezet voor de vereniging.

Waarderingsspeld

De Waarderingsspeld kan worden toegekend aan leden of vrijwilligers die zich voor een periode van >15 jaar op uitvoerend niveau hebben ingezet voor de vereniging of via een opmerkelijke prestatie in een kortere periode tot bijzondere meerwaarde voor de vereniging getoond. De Waarderingsspeld kan ook toegekend worden aan een speler die meer dan 150 wedstrijden in het 1e elftal uit is gekomen.

Bekijk hier de lijst van ereleden, leden van verdienste en dragers van de waarderingsspeld

Ereleden FC Lisse – versie november 2023