Onze vrijwilligers

Dé kracht van onze club.

Samen sterk

Bij FC Lisse doet iedereen iets. Het is immers belangrijk dat de diverse taken zoveel mogelijk worden verdeeld over een grote groep vrijwilligers, om de belasting per vrijwilligers niet te groot te laten worden. Daarom heeft FC Lisse in met haar Algemene Leden Vergadering afgesproken dat ieder team zich inzet voor de vereniging. Dit gebeurt onder andere via het ‘Elftal van de week’. Daarnaast is iedereen van harte welkom om zich in te zetten op zijn expertise of interesse.

WhoZnext

FC Lisse wil jongeren actief betrekken bij de vereniging. Met behulp van het project WhoZnext wil FC Lisse bereiken dat jongeren in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar actief deelnemen in de organisatie van activiteiten voor de jeugd. In teamverband organiseert een team van 5-8 jeugdleden 2 evenementen per seizoen, onder begeleiding van een teamcoach. Wil jij deelnemen aan WhoZnext?

FC Lisse als leerbedrijf

FC Lisse is een door Calibris gecertificeerd stage-leerbedrijf. Wil je je stage bij FC Lisse lopen? Neem dan contact op met Inge Korpershoek via 06-28693968.

Met hart voor de club

Een persoon die zich voor een langere periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor FC Lisse, of een bijzondere prestatie heeft geleverd die de vereniging echt heeft veranderd, kan door het Bestuur van FC Lisse worden onderscheiden met een bestuursdecoratie. Er zijn 3 opties: Erelid, Lid van verdienste of Lid van waardering, waarbij het Erelidmaatschap formeel door de Algemene Ledenvergadering moet worden bekrachtigd. Eind 2018 zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een decoratie vernieuwd:

Erelid

Het Erelidmaatschap wordt bij hoge uitzondering toegekend aan vrijwilligers die over een periode van >6 jaar een bijzondere verdienste hebben geleverd op bestuurlijk niveau, vrijwilligers die over een periode van >10 jaar met opmerkelijke vernieuwende prestaties de vereniging echt hebben veranderd, of vrijwilligers die zich gedurende een zeer lange periode op een buitengewone manier hebben ingezet (>25 jaar).

Lid van verdienste

Een Lid van verdienste heeft tijdens zich tijdens een periode van >10 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt op organisatorisch/leidinggevend niveau en heeft daarmee de vereniging naar een hoger niveau gebracht, of heeft zich gedurende een periode van >20 jaar op uitvoerend niveau ingezet voor de vereniging.

Lid van waardering

Een lid van waardering heeft zich voor een periode van <15 jaar op uitvoerend niveau ingezet voor de vereniging of via een opmerkelijke prestatie in een kortere periode tot bijzondere meerwaarde voor de vereniging getoond. Een lid van waardering kan ook een speler betreffen, die meer dan 150 wedstrijden in het 1e elftal uit is gekomen.

Club van 100

Buiten het 1e zaterdagelftal beschikt FC Lisse over een grote afdeling recreatieve senioren, dames- en meisjeselftallen, een veteranencompetitie, een zaalvoetbal natuurlijk niet te vergeten een zeer grote jeugdafdeling. De bovenstaande afdelingen zijn de ruggengraat van de vereniging. De Club van 100 heeft zichzelf als doel gesteld om de vereniging, buiten de zaterdagselectie, te ondersteunen door middel van materialen, activiteiten of andersoortige bijdragen. Zo ondersteunt de Club van 100 bijvoorbeeld de onderstaande evenementen:

 • F-ies slapen
 • Sinterklaasmiddag
 • E en F zaalvoetbal toernooi
 • Thuistoernooien
 • Verenigingsdag
 • Het vieren van kampioenschappen
 • Bijdrage voor nieuwe licht installatie
 • Bijdrage FIFA event
 • Diverse geledingen voorzien van kleding
 • Trainingspakken aan de mini F

De Club van 100 levert ook bijdragen in de aanschaf van bijvoorbeeld:

 • Nieuwe Vaantjes
 • Nieuwe scheidsrechters tenues (eigen opleiding)

 Bent u ook enthousiast en wilt u ook lid worden van de Club van 100? Word dan nu donateur voor €100,-. Dit kan ook in twee termijnen betaald worden. Download het inschrijfformulier lever deze in bij M. van der Zwan, Rooversbroek 31 in Lisse of via clubvan100@fclisse.nl of bij FC Lisse in de brievenbus in de kantine.