Contributie 2023/2024

Het lidmaatschap van FC Lisse geldt voor een volledig seizoen of de duur van het lopende seizoen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap ben je tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.
In de onderstaande tabel bekijk je de tarieven voor de contributie voor het seizoen 2023-2024.

KNVB Veldvoetbal Bedrag
Senioren (dames/heren)  €  255,00*/**
JO23  €  240,00*
JO18/MO18 en JO19/MO19  €  230,00*
JO14/MO14 t/m JO17/MO17  €  215,00*
JO8/MO8 t/m JO13/MO13  €  200,00*
Mini F  €  130,00*
Ukken  €  50,00*
Overig Bedrag
Niet spelend lid €  125,00
Walking football zonder ledenpas  €  130,00
Walking football met ledenpas  €  165,00
Veteranenvoetbal 7 x 7 per team  €  1.145,00

*) De contributie voor leden is exclusief een bijdrage van € 15,00 aan het jeugdkledingplan. Ieder lid dat officiële voetbalwedstrijden speelt krijgt wedstrijdkleding in bruikleen van de club.
**) Voor het veteranen elftalvoetbal geldt een jaarlijkse korting van € 45,00.

Toeslag selectiespeler

Voor selectiespelers van FC Lisse geldt een extra toeslag. Voor JO13 t/m JO17 is dit een jaarlijkse bijdrage van € 60,00. JO18 t/m senioren betalen een extra bijdrage van € 65,00 per jaar.

Gezinskorting voor jeugdleden

Vanaf het derde en volgende gezinslid, woonachtig op hetzelfde adres, wordt voor jeugdleden (t/m de A-jeugd) een gezinskorting toegepast van 50% per kind tot en met het 18e jaar. De gezinskorting heeft derhalve geen betrekking op de twee oudste leden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het kan voorkomen dat je als lid van FC Lisse de contributie voor het aankomende seizoen niet kunt betalen. Dit kan verschillende redenen hebben. Het is dan belangrijk om te weten dat er verschillende instanties zijn die je kunnen en willen helpen, zodat voetballen voor ieder kind mogelijk blijft. Zo zijn er bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen waar je gebruik van kunt maken, zoals de Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Ook binnen FC Lisse zijn er financieel contactpersonen beschikbaar die zich inzetten voor de leden. Zij kunnen je helpen bij het vinden van de juiste instanties en regelingen en kunnen samen met jou zoeken naar een passende oplossing. Neem via deze link contact met hen op.

Sportvergoeding Zorg en Zekerheid

Zorg en Zekerheid heeft een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de contributiekosten. Alle kinderen tot 18 jaar met een AV-GeZZin komen voor een sportvergoeding in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 50,00 per kind. Op de website van Zorg en Zekerheid vind je informatie over je dit kunt aanvragen en kun je de geldende voorwaarden bekijken.