Veilig Sport Klimaat

Bij FC Lisse vinden we het ontzettend belangrijk dat iedereen op zijn plek is. Om die reden staan we altijd open om het gesprek aan te gaan en bieden we de mogelijkheden om contact op te nemen met vertrouwenspersonen. Daarnaast hanteren we binnen de hele vereniging dezelfde gedragscodes en stimuleren wij altijd het welzijn van onze spelers, trainers, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers.


Vertrouwenspersonen

Binnen de vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Tegelijkertijd stimuleren wij onze spelers, trainers en vrijwilligers om te allen tijde contact op te nemen met onze vertrouwenspersonen indien dit gewenst is.

Annemiek Blauwhoff en Corina van Stein zijn de vertrouwde contactpersonen binnen de vereniging. 

Waarom?
Fc Lisse streeft naar een goed en veilig sportklimaat. Grensoverschrijdend gedrag is bij ons uit den boze en hoort niet bij het veilige klimaat dat we onze betrokkenen willen bieden.

Wat?
Heb je het gevoel dat je wordt lastig gevallen? Wordt je oneerlijk bejegend of ervaar je grensoverschrijdend gedrag van spelers, trainers of vrijwilligers? Trek dan op tijd aan de bel. Onze vertrouwenspersonen staan altijd voor je klaar en zullen je helpen bij het vinden van een oplossing.

Voor wie?
De vertrouwenscontactpersoon is voor spelers, trainers, ouders, vrijwilligers en betrokkenen van FC Lisse die te maken hebben met ongewenst gedrag.


Contactformulier vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon


Gedragscode

“Ik ben de vereniging, wij zijn FC Lisse”
FC Lisse heeft een aantal regels die voor ieder lid en iedere gast op ons sportpark gelden. Met elkaar maken we namelijk onze vereniging tot iets waar we trots op zijn. Iedereen moet zich thuisvoelen binnen en bij onze vereniging. Plezier, sportiviteit, respect en betrokkenheid staan daarom voorop. Vanzelfsprekend gedraagt iedereen zich zoals dat van een FC Lisse-lid verwacht mag worden. Bij wangedrag spreken we elkaar daar direct op aan. Binnen FC Lisse geldt afspraak = afspraak: we doen wat we met z’n allen hebben afgesproken.


Plezier
Winnen is belangrijk, maar plezier hebben staat op één
Wij winnen en verliezen met zijn allen
Lachen is altijd goed, maar uitlachen doen we nooit


Sportiviteit

 • Wij geven tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf en na afloop van de wedstrijd een hand;
 • Wij geven geen commentaar op de wedstrijdleiding;
 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
 • Spelers schelden nooit op elkaar of op anderen tijdens het spel;
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
 • Ouders/supporters moedigen op een positieve wijze de spelers aan;
 • Trainers en leiders coachen op een positieve manier;
 • Wij geven onze fouten toe;
 • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag.


Respect

 • Wij pesten niemand;
 • Wij hebben respect voor ieders eigendommen;
 • Wij vangen nieuwe spelers op zodat ze zich welkom voelen;
 • Wij vangen de wedstrijdleiding en de tegenstanders voorafgaand aan de wedstrijd op en begeleiden hen als een goede gastheer;
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
 • Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
 • Wij hebben respect voor ons complex en gooien afval in de afvalbakken;
 • Wij hebben respect voor de vrijwilligers van de vereniging en ondersteunen hen waar nodig.


Betrokkenheid

Leden van de vereniging en de ouders/verzorgers van de jeugdleden verrichten werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen