Word vrijwilliger

Zonder de inzet en de bijdrage van vrijwilligers kan geen enkele amateur-sportvereniging voortbestaan. Maar bovendien wordt door het uitvoeren van vrijwilligersfuncties en het meedoen of meehelpen, de saamhorigheid, de gezelligheid en de sociale binding met FC Lisse versterkt. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend dat:

1. Je lid mag worden van FC Lisse;
2. Je dan het recht hebt om te voetballen en te trainen;
3. En je dan de verantwoordelijkheid hebt om ook vrijwilligerswerkzaamheden te
verrichten.

Vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Draag daarom je steentje bij! De vereniging is van ons allemaal, de vereniging dat zijn wij.