Maatschappelijke bijdrage

FC Lisse draagt actief bij aan de samenleving. De vereniging biedt zowel leden als niet-leden de kans om zich verder te ontwikkelen. Tevens levert FC Lisse een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De vereniging werkt daarbij intensief samen met de gemeente en met maatschappelijke instellingen, zoals onze maatschappelijk partner Support Casper en Bureau Halt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Kee-Hoei Tan via voorzitter@fclisse.nl.

Goede doelen protocol

FC Lisse heeft een maatschappelijke partnerschap met Support Casper. Onze betrokkenheid bij goede doelen focust zich op deze Stichting. FC Lisse wordt regelmatig gevraagd om bij te dragen aan een actie ten behoeve van een ander goed doel. FC Lisse heeft richtlijnen opgesteld voor deelname aan acties. Ondersteuning van verzoeken om deel te nemen aan acties van goede doelen worden overwogen indien:

  • Er geen financiële bijdrage van FC Lisse wordt verlangd
  • Deelname aan de actie een duidelijke positieve maatschappelijke uitstraling heeft op de vereniging
  • Er een duidelijke link is tussen het betreffende goede doel en (de aard van) onze vereniging
  • Het een actie betreft waar een team of lid van onze vereniging zich persoonlijk voor inzet
  • Er een zeer beperkte inzet van tijd van onze vrijwilligers wordt verlangd
  • Er sprake is van samenwerking waarbij ook FC Lisse voordelen kan behalen (bijvoorbeeld door de donatie van een voetbalshirt voor de veiling, of extra barinkomsten)

Support Casper

Stichting Support Casper is een stichting die zich inzet voor baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker, wat één van de meest dodelijke kankersoorten is. De bestaande behandelmethoden zijn echter niet toereikend. Prof. Dr. Casper van Eijck van het Erasmus MC is een van de vernieuwers en doorzetters die zich inzetten voor specialistisch onderzoek naar nieuwe behandelmethoden, omdat het anders moet! De inzet? Het overlevingspercentage van deze vorm van kanker moet omhoog!

FC Lisse vindt het belangrijk om maatschappelijke doelen te ondersteunen, vanuit het bewustzijn om daarmee een bredere bijdrage te leveren aan de samenleving. Goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. Sporten vormt een belangrijke basis daarvoor. FC Lisse draagt clubbreed het goede werk van Dr. van Eijck een warm hart toe, hetgeen wij middels een sociaal partnerschap bekrachtigen.

Meer informatie vindt u hier!


FC Lisse Old Stars

Bij FC Lisse kun je op alle leeftijden voetballen. Vanaf 55+ bieden wij elke woensdagochtend (10.15-11.15 uur) walking football aan, onder deskundige begeleiding van BroSports. Walking Football is ideaal voor mensen die met het 7-7 voetbal niet meer kunnen meekomen maar ook voor mensen die een tijd lang niet meer gesport hebben. Bij walking football hou je rekening met elkaar. Iedereen van 55+ kan deelnemen, man en vrouw. Na afloop drinken we gezellig koffie in de kantine. De groep bestaat uit zo’n 15 wekelijkse deelnemers. Walking Football is onderdeel van het sportimpuls project Vitaal Lisse wordt bij FC Lisse mogelijk gemaakt door Rabobank en Comfort Living.

Opgeven kan bij Hubert Habers via hubert@fclisse.nl.


De Schaduwselectie

Gezellig op zaterdag bij FC Lisse 1 kijken en na afloop een biertje in het sponsorhome, dat hoort bij de beleving als sponsor van FC Lisse. Maar FC Lisse wil ook graag een bijdrage leveren aan de fitheid van onze sponsors. Daarom bieden wij hen geheel kosteloos wekelijks een training aan met De Schaduwselectie. Deze training worden verzorgd door (oud-) FC Lisse spelers en trainers. Zo zitten onze sponsors letterlijk en figuurlijk dicht tegen het eerste aan! De Schaduwselectie traint op vrijdag van 9.00-10.00 uur.

Opgeven kan bij Hubert Habers via hubert@fclisse.nl.


Gezonde sportkantine

Voetbalvereniging FC Lisse heeft een omgeving waar gezonder eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.

Bekijk hier de basisregels van onze gezonde sportkantine.


’s Heerenloo

Op het gemoedelijke complex van FC Lisse is altijd wat te doen! Sinds kort is ’s Heerenloo gestart met dagbesteding op het complex van FC Lisse. Jongeren kunnen bij ons aan de slag met het schoonmaken van de kleedkamers, het schoonmaken van de tribunes, het opruimen van zwerfafval en het verder werk dat zij aankunnen en waar zij onze bestaande vrijwilligers bij kunnen ondersteunen.


Halt

Halt wil jongeren helpen fouten te voorkomen, hen laten leren van fouten en hen de kans geven eenmaal gemaakte fouten te herstellen. Jongeren die voor de tweede keer in de fout gaan komen bij Halt via de politie. Ze zijn nog niet veroordeeld en om dat te voorkomen, krijgen ze van de politie een korte taakstraf. Je moet daarbij denken aan lichte overtredingen zoals vernielingen (bloembakken omkeren) of beledigingen van agenten. Ook dit heeft als doel een preventief signaal af te geven. Jongeren die in de fout zijn gegaan kunnen bij FC Lisse onder begeleiding van onze vrijwilligers een taakstraf uitvoeren.

Lees hier meer over Halt.


Raad v.d. Kinderbescherming

De Raad voor de kinderbescherming heeft een coördinerende taak bij het uitvoeren van een opgelegde straf aan veroordeelde jongeren. Dit zijn dus jongeren die door de officier van justitie veroordeeld zijn om een taakstraf uit te voeren. Over het algemeen gaat het daarbij om lichte wetsovertredingen. Te denken hierbij valt aan vechtpartijen, geweld zonder letsel, maar ook winkeldiefstallen of zakkenrollen. Een werkstraf heeft het doel de veroordeelde een positieve werkervaring te bieden, met behoud van het strafelement. Dat strafelement zit vooral in het verplichte karakter van de werkstraf. Het uiteindelijke doel van de werkstraf is het voorkomen, c.q. verkleinen van de kans op herhaling van strafbaar gedrag. FC Lisse is door de Raad van de Kinderbescherming aangemerkt als ‘projectplaats’. De taakstraffen worden altijd onder begeleiding uitgevoerd.

Lees hier meer over de Raad voor de Kinderbescherming.