Q&A inzake nieuwe accommodatie

Algemeen

Wanneer wordt de nieuwe accommodatie in gebruik genomen?

De kleedkamers zijn al in gebruik genomen. Het clubhuis zal de komende weken in gebruik genomen worden. Op zaterdag 22 en 29 oktober zullen de bar(s) en de keuken ook in gebruik genomen worden. Op deze twee zaterdagen is een beperkt wedstrijdprogramma en kunnen we kijken hoe het gaat en kunnen we waar nodig nog zaken aanpassen. De zaalvoetballers en overige gebruikers zullen tot zaterdag 22 oktober gebruik blijven maken van de oude accommodatie.

Komt er een officiële opening?

In overleg met de o.a. projectleider van de gemeente Lisse zal de officiële opening plaatsvinden in het voorjaar van 2023. Op dat moment is ook het oude gebouw gesloopt en is het omliggend terrein meer gereed.

Wanneer start de sloop van de oude accommodatie?

Op maandag 7 november zal de sloop van start gaan.

Wat zijn de looproutes bij de start van de sloop?

De looproutes tijdens de sloop vind je hier.

Hoe komt de buitenruimte eruit te zien waar het huidige gebouw staat?

De tekening van de buitenruimte vind je hier.

Hoelang gaat het duren?

De totale sloop en herinrichting zal naar verwachting in februari (dit kan dus ook eind van de maand zijn) worden afgerond. Gedurende deze periode zijn er alternatieve looproutes naar de kunstgrasvelden (7, 8 en 10) en de natuurgrasvelden 2 en 9. De routes zullen worden aangegeven.

Wanneer is het parkeerterrein gereed?

Dit is nog onduidelijk. Er komt een nieuw ingericht gemeentelijk parkeerterrein. Het deel van het oude Gebacoveld zal hierin ook worden meegenomen. De inrichting van het parkeerterrein, inclusief aansluiting op de Spekkelaan, zal worden verzorgd door de gemeente Lisse

Blijft het sfeerterras bestaan?

Ja die komt terug. Deze zal nog iets verplaatst worden richting de nieuwe accommodatie. Er komen 2 treden en een nieuw horeca uitgifteloket. De tegels met namen kunnen niet teruggeplaatst worden. Wij zullen nog een datum aankondigen waarop de stenen kunnen worden opgehaald door de eigenaar.

Mag er buiten alcohol gedronken worden?

Ja, op twee aangewezen plekken. Op het sfeerterras en op het/de terras(sen) boven. Hierbij horen niet de trappen en tribune. Hierop mag geen alcohol genuttigd worden!

Wat gebeurt er met het oude meubilair van de kantine en de businessruimte?

Er zijn verzoeken binnengekomen om meubels/aandenken over te nemen. We zullen het meubilair op dinsdag 1 november vanaf 19 uur te koop aanbieden waarbij de opbrengst(en) ten gunste komen aan onze maatschappelijk partner Support Casper. Zie ook Te Koop; best seats of the house.  Het zonder akkoord meenemen van goederen, spullen behorende tot FC Lisse en/of foto’s zonder toestemming van het bestuur wordt gezien als diefstal.


Accommodatie

Hoe zit het qua energie?

De nieuwe accommodatie is gasloos. Gas wordt nog wel gebruikt in de buitenkleedkamers. Naast gasloos hebben we 160 PV panelen wat ons moet helpen bij het beperken van de energiekosten. We moeten wel nieuw contract afsluiten wat gezien de huidige markt erg nadelig is. LED-verlichting is standaard aanwezig op alle plaatsen waar dit mogelijk is.

Worden er sleutels verstrekt voor de diverse vertrekken en ruimtes?

Nee, het aantal sleutels zal sterk worden gereduceerd. Er komt een nieuw sleutelplan waarbij ook gebruik gemaakt zal worden van elektronische sloten. Hierop is het nog even wachten. We zullen over dit specifieke onderdeel de gebruikers zoveel mogelijk blijven informeren.

Kunnen vergaderruimtes worden gereserveerd?
Ja, dit kan. Hiervoor komt een mailadres en een overzicht op de website. We spreken met de gebruikers af dat de ruimtes netjes worden gehouden en bij het vertrek uit de ruimte, een en ander schoon en opgeruimd wordt achtergelaten zoals het ook aangetroffen is.

Is het pand altijd te betreden?

Nee, er blijft een openings- en sluitingsprocedure van toepassing.

Wat mag er opgehangen worden?

Voorlopig niets, de komende maanden zullen worden gebruikt om ook de (voetbal) sfeer in de accommodatie te krijgen. Er zijn hiervoor ideeën aangedragen. Deze worden eerst uitgevoerd. Het plakken van posters is in de nieuwe accommodatie niet (meer) toegestaan.

Komen er nog (voetbal) foto’s te hangen?

Er komen nog, in de lijn van de Wall of fame, foto’s in het clubhuis. En ook in de omgeving van de trap in de centrale entreehal zal dit gebeuren. Overige foto’s worden niet op korte termijn opgehangen en zullen in de lijn van de vorige bullet worden opgepakt.

Is de EHBO-ruimte nabij de sporthal van FC Lisse?

Nee deze behoort toe aan de gemeente Lisse/Sportfondsen en hoort bij de sporthal.

Zit er een lift in de nieuwe accommodatie?

Ja, er is een lift aanwezig. Deze zal ook voor goederen worden gebruikt.

Waar kan ik de thee en limonade ophalen voor in de rust?

Er is een aparte theeruimte bij de kleedkamers. Het ophalen geldt ook voor de gebruikers van de buitenkleedkamers (9 t/m 22).


Kleedkamer(s)

Hoeveel kleedkamers zijn er?

Er zijn 8 kleedkamers in de nieuwe accommodatie. Hiervan zijn er 6 voorzien met zgn. lockers. In totaal zijn er 22 kleedkamers. De buitenkleedkamers krijgen een ander nummer zodat dit goed aansluit met de nieuwe kleedkamers. De buitenkleedkamers worden in opdracht van de gemeente Lisse opnieuw geschilderd. Ook worden deze voorzien van een nieuw nummer.

Waar kan ik zien waar ik moet omkleden en op welk veld ik speel?

Je maakt uiteraard gebruik van de voetbal.nl app. De Club van 100 heeft het daarnaast mogelijk gemaakt dat er ook een buitenscherm is besteld zodat o.a. deze informatie zichtbaar is op Ter Specke zelf. Het buitenscherm zal binnenkort geplaatst worden nabij de hoofdingang

Wat zijn lockers en hoe worden deze gebruikt?

Er zijn in de gangen bij de kleedkamers 3 t/m 8 kasten geplaatst en hierin kunnen de spelerstassen worden opgeborgen. We kunnen door gebruik te maken van de lockers meerdere teams gebruik laten maken van de kleedkamers. Er zal een aparte instructie worden gemaakt en deze zal met direct betrokkenen worden gedeeld.

Maakt iedereen gebruik van de nieuwe kleedkamers?

Nee. Bij veel jeugdwedstrijden willen we onze eigen teams ook gebruik laten maken van de buitenkleedkamers. De ervaring leert dat tegenstanders graag snel vertrekken en na overleg vinden wij het sociale belang van een teamsport heel belangrijk en daar hoort ook de kleedkamer bij. We zullen deze aanname die wordt onderschreven door de managers over een aantal maanden toetsen.

Komen er nog plankjes en spiegels in de kleedkamer(s)?

Ja, deze komen nog en zullen nog worden geplaatst zodra deze gereed zijn.


Clubhuis

Er zijn twee bars, hoe zit dit?

De grote bar aan de kant van de sporthal, zal dagelijks gebruikt gaan worden. De kleine bar staat in een flexibele ruimte die met scheidingswand o.a. wordt gebruikt als lounge voor onze businessclubleden. Op drukke momenten is de bar ook te gebruiken voor het bestellen van zowel warme als koude dranken.

Ik zie op meerdere plaatsen een koffie-automaat?

We zijn overgestapt op bonenkoffie. Daarnaast kunnen ook andere koffiesoorten worden gekocht zoals latte en cappuccino. Hiermee kiezen we voor kwaliteit en niet voor kwantiteit op maar beperkte momenten op zaterdag. Om de wachttijden niet onnodig op te laten lopen kan er op meerdere plekken koffie worden gekocht. Er staat zowel beneden (ingang sporthal) als in het clubhuis een automaat waar koffie (geen speciale koffiesoorten) met behulp van pinpas en/of ledenkaart kan worden gekocht.

Is contactloos betalen verplicht?

Net zoals nu geldt dat doordeweeks contactloos betalen verplicht is. Op zaterdag kan (nog) gebruik gemaakt worden van cash geld.

De kinderopvang (BLOS) heeft ook een deel van het clubhuis in gebruik. Mag FC Lisse hier gebruik maken van hun meubels?

Ja.

Kan er straks vanuit het clubhuis naar wedstrijden van het eerste gekeken worden?

Nee, de zonwering zal in het clubhuisdeel, niet zijnde de lounge, bij thuiswedstrijden van het eerste naar beneden gaan. Het terrasdeel is dan te bezoeken door mensen die in het bezit zijn van een geldig entreebewijs.

Mochten er nieuwe punten zijn waar vragen over zijn, dan kun je deze mailen naar voorzitter@fclisse.nl