Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Financiën

Voor de bestuursvergadering is er overleg geweest met financiële commissie (vindt sinds de uitbraak van het coronavirus wekelijks plaats) en hierbij kijken we naar de impact die de aangeboden maatregelen hebben op dit seizoen maar hierin kijken we ook vooruit naar seizoen 2020/2021. De aangeboden maatregelen hebben een positief effect op ons resultaat maar we rekenen ons niet rijk. Conservatief kijken we, zoals u van ons gewend bent inmiddels, naar de getallen voor dit seizoen. Voor het nieuwe seizoen zijn er nog veel onduidelijkheden maar zullen we zoals reeds aangekondigd een strakke koers varen.

 

Kamp

Afgelopen weken is goed contact geweest met de kampcommissie en zij hebben na overleg met de eigenaren van de locatie het advies gegeven om het FC Lisse Voetbalkamp 2020 niet door te laten gaan. Gezien de huidige situatie een duidelijk advies maar het is en blijft jammer zeker voor onze jeugd die reikhalzend uitkeken naar een kleine week met voetbalvrienden en -vriendinnen. Het bestuur heeft dit advies overgenomen en we zijn blij dat de eigenaren van de locatie zich coulant en oplossingsgericht hebben opgesteld. De locatie is voor 2021 dan uiteraard ook bekend. De ouders en deelnemers zijn inmiddels door de kampcommissie geïnformeerd en gekozen is om o.a. de groepering die eigenlijk dit jaar voor het laatst mee mocht in de gelegenheid te stellen om volgend jaar mee te gaan.

 

Sponsoren

Je kan het bijna niet gemist hebben. De FC Lisse box is aan onze sponsoren uitgereikt en onder de hashtag #samenzijnwefclisse heeft de sponsorcommissie deze vorige week afgeleverd. Het is allemaal goed gewaardeerd en we roepen onze leden op “koop lokaal” en vooral bij onze sponsoren in het bijzonder. We blijven niet stilzitten en wachten op de zomerstop. We komen nu extra in actie om onze sponsoren ook in deze lastige tijd bij te staan want #samenzijnwefclisse vooral nu!

 

Versoepeling maatregelen

De overheid, mits iedereen zich aan de maatregelen blijft houden, heeft versoepelingen van de maatregelen aangekondigd. Zo mogen ook mensen > 18 jaar met inachtneming van de coronamaatregelen weer sporten. Op dit moment vindt inventarisatie plaats om ook onze leden ouder dan 18 jaar hiervan gebruik te laten maken. De maatregelen vragen echter wel om flexibiliteit van een ieder. Dus het kan zo zijn dat je niet op het gewenste tijdstip en op gewenste dag kunt trainen. We vragen hiervoor begrip. Wij willen dat iedereen weer actief kan zijn met zijn favoriete hobby. Wanneer iedereen zich aan protocol blijft houden, is dit voor iedereen mogelijk.

 

Evaluatie

Bijna dagelijks vindt evaluatie plaats over hoe de trainingen zijn verlopen met inachtneming van de regels. Waar nodig wordt bijgestuurd maar de jeugd doet het over het algemeen echt heel goed. Hou dit vol! Bij een paar teams was het wellicht nog onwennig en was controle te beperkt. Deze teams zijn hierop aangesproken en zij gaan hier opletten. Het bestuur benadrukt dat het protocol gevolgd moet blijven worden en niet alleen in de begin periode. Verslap niet want je brengt andere ook in gevaar. De samenwerking met LC-ers, BOA’s, gemeente Lisse, managers en bestuur verloopt goed. Complimenten aan de organisatie hoe snel een grote club als FC Lisse in actie is gekomen en hoe snel de jeugd weer is kunnen gaan sporten. Fijn dat dit zo kan bij ons.

 

Golf

Vanaf woensdag 13 mei zal er weer golf gespeeld worden. Onder strikte voorwaarde van het groenteam kan er gespeeld worden. Er heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de golf en zij zullen de gekozen maatregelen verder communiceren met hun leden. Het protocol is ook verstuurd naar de gemeente en zij kunnen zich hierin vinden. Veel plezier gewenst.

 

Open blijven

Binnen het bestuur is gesproken over de komende zomerperiode. Er zal minder op vakantie gegaan worden en de veldvoetballers kunnen wel wat inhalen qua conditie. We willen graag meewerken aan een fit dorp. Het bestuur heeft de wens en gaat onderzoeken om door trainen mogelijk te maken in de zomerperiode. Dus geen zomerstop bij FC Lisse! Hiervoor zijn vrijwilligers nodig en bereidheid van een ieder om dit georganiseerd aan te bieden. Om dit binnen de corona maatregelen te laten plaatsvinden zal dit georganiseerd door FC Lisse en/of buurtcoaches moeten gebeuren. Hiermee kunnen wij de leden ook tegemoet komen om langer door te gaan. De jaarlijkse zomeravond competitie kan nu nog geen doorgang vinden. Mochten de regels hiervoor aangepast worden en er mag weer fysiek contact zijn tussen sporters dan gaan wij in overleg met de organisatie van zomeravond competitie om dit te organiseren.

 

Contributie

Het aantal vragen over contributie van dit seizoen zijn zeer beperkt gebleven. Er is solidariteit gevraagd aan iedereen die lid van een vereniging.  Het advies van NOC*NSF om gezien de grote financiële gevolgen voor verenigingen niet tot reductie over te gaan. Dit is door alle verenigingen overgenomen. Door mogelijk geen zomerstop en het organiseren van activiteiten binnen de gestelde maatregelen menen wij maximaal te kijken naar compensatie. Financiële compensatie is hierin niet mogelijk. Op de ALV van oktober 2019 zijn contributie aanpassingen (verhogingen) voorgesteld voor seizoen 2020/2021. Het bestuur is van mening dat verhoging van de contributie op dit moment niet past. De verhoging zal niet worden doorgevoerd aan het begin van het seizoen. Op de ALV in oktober 2020 zullen wij met elkaar dit verder bespreken en afstemmen hoe wij hier verder mee omgaan na 1 januari 2021.

 

Zaalvoetbal

Zaalsporten zijn tot 1 september uitgesloten. Dit houdt in dat de zaalcompetitie ten einde is. De commissie zaalvoetbal zal dit verder met de zaalteams communiceren inclusief ook een aanbieding m.b.t. inschrijving voor het nieuwe seizoen.

 

Het zijn weer aardig wat onderwerpen geweest. Ondanks de financiële uitdagingen waar we helaas niet altijd zelf grip op hebben, kunnen we wel met z’n allen actief blijven en dingen organiseren met elkaar. Want FC Lisse dat zijn wij samen en door positief te blijven zijn we tot veel in staat. Tot snel!