Veel respect voor scheidend penningmeester Piet-Hein van der Meer tijdens ALV

Afgelopen donderdag, tijdens de ALV, werd er natuurlijk stilgestaan bij het reilen en zeilen van onze vereniging. Het was een primeur voor Kee-Hoei Tan, die zijn eerste ALV mocht voorzitten. Hij, en velen met hem, waren getuige van een avond vol emotie en terugblikken. Wat in eerste instantie op een reguliere ALV leek, mondde uit in een ledenvergadering die menig lid als memorabel zal blijven heugen. De avond was met name het moment van scheidend penningmeester Piet-Hein van der Meer, die vol lof werd toegesproken door zijn medebestuurslid Ernst-Jan Reinerie, die het een eer en bijzonder moment vond om zijn mede-bestuurslid toe te spreken. 

‘Waar oud-voorzitter Leon in een ware afscheidstournee belandde, heb jij de afgelopen periode in de luwte doorgebracht, heb je gewoon je werk gedaan voor de club. In de luwte is ook de plek waar jij je het beste thuisvoelt. Ik weet ook dat het afscheid je zwaar valt, en je het soms lastig vindt om het los te laten. De club zit in je hart en je systeem’, trapte Ernst-Jan Reinerie zijn speech af. Het is niet gek dat het bestuurslid refereerde naar het blauwgele DNA van Piet-Hein; in 2010 werd Van der Meer verkozen tot penningmeester en bleef zo’n 13 jaar actief op die post. En die post bleek geen pluche. Piet-Hein trad aan in een periode vol met bezuinigingen en saneringen en loodste met zwarte cijfers FC Lisse naar het licht van de tunnel. Dat FC Lisse bloeit en bruist in een nieuwe accommodatie mag Piet-Hein van der Meer grotendeels ook op zijn conto schrijven. Ernst-Jan Reinerie stond uitgebreid stil bij het afscheid van Piet-Hein en nam de ALV mee in 13 jaar penningmeesterschap, waarvan hij zelf de helft meemaakte als mede-bestuurslid. Na de toespraak, die zo’n twee kantjes A4 warme woorden en humorvolle wendingen bevatte, richtte een niet onberoerde Reinerie zijn laatste woorden aan Van der Meer; ‘Piet-Hein. Ik, en met mij het hele bestuur, neem mijn pet diep voor jouw penningmeesterschap af. Namens het bestuur en de complete ALV…bedankt voor alles’.   

Een omhelzing en applaus rondde het verhaal van Reinerie af en luidde de spreektijd van Piet-Hein in. Zichtbaar geëmotioneerd nam de penningmeester ons nog één keer mee in de cijfers. Natuurlijk belangrijk, maar de focus lag deze avond vooral op de mens Piet-Hein van der Meer, die op deze avond laat zien wat vrijwilligerswerk en een actief leven binnen een vereniging kan betekenen. De leden zagen het allemaal met kippenvel aan en toonden hun respect met een luid applaus bij de laatste woorden van Piet-Hein, die iedereen bedankte voor de afgelopen 13 jaar en niet op de laatste plaats zijn gezin, dat tevens een actieve rol binnen onze vereniging heeft. De benoeming van Piet-Hein tot erelid van onze vereniging was tot slot de kers op de spreekwoordelijke blauwgele taart.  

Na het terugkijken, was er ook de benoeming van de nieuwe penningmeester, Dave Zonneveld. In zijn introductie refereerde hij nog één keer naar het werk van Leon Annokkee en Piet-Hein van der Meer. ‘Het zijn schouders van reuzen waar wij verder op mogen bouwen’, sprak Zonneveld de ALV toe en nam de aanwezigen mee in de cijfers van de toekomst.

FC Lisse bedankt alle aanwezigen voor hun komst naar de ALV, bedankt Piet-Hein voor al zijn energie, tijd en werkzaamheden, en wenst Dave Zonneveld veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.