Van de Bestuurstafel

Het kampioenschap van ons vlaggenschip en daarmee de terugkeer op het allerhoogste amateurniveau van Nederland is door spelers, leden en supporters uitgebreid gevierd. En terecht. We zijn niet alleen trots op de sportieve prestatie, maar vooral ook op de manier hoe die tot stand komt. Met een hechte spelersgroep waar het plezier vanaf spat en met veel “eigen” jongens uit de buurt. Zie hier een mooi voorbeeld van het beleid van FC Lisse.

Om nóg beter onze visie en ons beleid en kernwaarden in beeld te krijgen en met iedereen te delen en uit te dragen, zijn deze de afgelopen periode helder geformuleerd volgens de kernthema’s Samen, Plezier, Ontwikkelen, Respect en Trots (S.P.O.R.T.). Zeer binnenkort wordt dat gepresenteerd, samen met een vernieuwde website.

Onze Clubcultuur staat de laatste tijd bovenaan de agenda van het bestuur. Hoe zorgen we dat de vereniging zo goed mogelijk functioneert, dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd wordt. Maar ook, wat verwachten we van elkaar en wat spreken we af. Een vereniging draait om “verenigen”. Jongens, meisjes, breedtesport, opleiding, ouders, vrijwilligers en supporters. Sámen iets bereiken. Lid zijn van een vereniging betekent dus sámen iets tot stand brengen. Bij een abonnement op een sportschool “haal je iets”, bij een lidmaatschap van een vereniging word je geacht ook iets “te brengen”, iets voor de vereniging te doen. Corona heeft dat “verenigen” niet eenvoudiger gemaakt, integendeel. Daarom wordt extra hard gewerkt om iedereen bij aanvang van het nieuwe seizoen optimaal te betrekken, te informeren. Inmiddels hebben de eerste informatieavonden voor ouders en leden al plaatsgevonden, de rest volgt.

Achter de schermen maar toch ook duidelijk zichtbaar, wordt ook hard gewerkt aan de afronding van onze nieuwe accommodatie. We moeten nog een paar maanden geduld hebben. Dat betekent ook dat we in het begin van het nieuwe seizoen nog zullen moeten roeien met de riemen die we momenteel hebben, iets waar we het hele afgelopen seizoen al mee te doen hadden maar waar iedereen opvallend goed en positief mee om is gegaan. Dus nog even volhouden, we zijn er bijna!

Tijdens de vrijwilligersavond op 10 juni hebben we alle vrijwilligers bedankt voor hun grote inzet en hun betrokkenheid bij onze mooie club. Speciale dank en aandacht ging uit naar Sander Lieverse en het duo Edward Goedemans en Paul Randsdorp die uitgeroepen werden tot Vrijwilliger van het Jaar. Er is nóg een vrijwilliger tot Vrijwilliger van het Jaar verkozen, maar die zal aan het begin van het nieuwe seizoen in het verdiende zonnetje gezet worden.

Het seizoen werd op zaterdag 2 juli jl. officieel afgesloten met de Verenigingsdag. Een prachtige dag voor iedereen, maar voor Ellen van der Zwan, Gijs Roem en Koos van der Zwet in het bijzonder. Voor hun waardevolle bijdrage aan de vereniging over een lange periode werden zij die dag benoemd tot ‘Lid van Waardering’.

Het seizoen 2021 – 2022 is nu formeel ten einde. Even tijd voor iets anders. Het bestuur wenst iedereen een hele fijne vakantie, zodat we straks weer met veel energie en enthousiasme aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.