Van de bestuurstafel: wijziging in de Technische Commissie

Als bestuur zijn we blij om te melden dat de Technische Commissie komende periode wordt uitgebreid met een aantal mensen die de vereniging goed kennen en in het verleden in het eerste elftal hebben gespeeld. Zij kennen het reilen en zeilen rondom het eerste elftal en hebben aangegeven graag hun kennis en ervaring te willen delen. Het gaat om Michael van der Laan en Erwin van der Lugt, die beide hun sporen hebben verdiend op het hoogste amateurniveau en een breed voetbalnetwerk onze club binnen brengen. Daarnaast heeft Erwin naast zijn actieve voetballoopbaan jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van technisch beleid op het hoogste amateurniveau van Nederland.

Na een gesprek tussen de huidige Technisch Manager, Kevin Winter, en het bestuur is in goed overleg besloten de samenwerking te stoppen. Voor FC Lisse was ’23/’24 een bewogen seizoen en ziet daarom de Technische Commissie een stap terug doen om andere mensen binnen de club de ruimte te geven de verdere invulling van het technische beleid vorm te geven. Voorzitter Kee-Hoei Tan vindt de ontwikkelingen rondom de huidige Technische Commissie jammer. ‘Je hoopt natuurlijk altijd clubmensen voor de vereniging te kunnen behouden. Het is dan ook fijn dat Marcel Bremmer te kennen heeft gegeven graag onderdeel te willen blijven van de nieuwe Technische Commissie in het nieuwe seizoen. Met zijn kennis en ervaring van de afgelopen jaren, aangevuld met die van Erwin en Michael, is er voor de komende periode een oplossing gevonden. Zij zijn momenteel al hard aan de slag om de samenstelling van de staf en spelersgroep van het eerste elftal compleet te maken. Naast deze prioriteit geven zij actief en zorgvuldig de nieuwe TC gestalte’, besluit de voorzitter.

FC Lisse bedankt de huidige Technische Commissie voor haar inzet en betrokkenheid afgelopen jaren en wenst Erwin van der Lugt en Michael van der Laan heel veel plezier en succes in hun nieuwe rol.