Nieuw beoogd penningmeester: Dave Zonneveld

𝗗𝗮𝘃𝗲 𝗭𝗼𝗻𝗻𝗲𝘃𝗲𝗹𝗱 𝗼𝗽 𝗯𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲

Wie regelmatig op Ter Specke rondloopt, heeft grote kans Dave Zonneveld tegen het lijf te lopen. De 48-jarige Lisser is op meerdere vlakken actief binnen onze vereniging. Zo is de vader van twee, betrokken als trainer en coach bij de MO17-2 en JO14-2, de teams van dochter Nova en zoon Ryan. Beide mogen op blauwgele voetbaldagen rekenen op de aanwezigheid en support van hun vader. Staat Dave niet buiten de lijnen, dan staat hij er zelf wel binnen; de voetballiefhebber, in het dagelijks leven financieel directeur bij onze zeer gewaardeerde sponsor LT Afbouw, levert een sportieve bijdrage aan FC Lisse 12 waar hij de rechterflank bestrijkt.

De grote betrokkenheid van Dave én zijn competenties op financieel gebied, zijn afgelopen tijd door het FC Lisse bestuur niet onopgemerkt gebleven. Naast dat voorzitter Leon Annokkee recentelijk aangaf de voorzittershamer door te geven, heeft ook penningmeester Piet Hein van der Meer vroegtijdig te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar. Na 13 jaar komt daarmee een einde aan zijn waardevolle bijdrage als penningmeester bij onze vereniging, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Dave is de beoogd opvolger van Piet Hein en loopt sinds kort mee met het bestuur om kennis te maken met het organisatorische reilen en zeilen van onze vereniging. We zijn er trots op dat we op deze manier mensen als Dave, die kennis van zaken hebben en hoge mate van betrokkenheid tonen voor onze vereniging, voor een langere periode aan FC Lisse kunnen binden.

Het bestuur wenst Dave heel veel plezier tijdens het inwerktraject en kijkt uit naar een verdere succesvolle samenwerking.

#Voetbal#Plezier & #Ontwikkeling 💙💛