Kee-Hoei Tan beoogd nieuwe voorzitter FC Lisse

De 43 jarige oud eerste elftal speler Kee-Hoei Tan gaat de komende maanden meelopen met het bestuur met de intentie om met ingang van het nieuwe seizoen door het bestuur tijdens een bijzondere Algemene Ledenvergadering te worden voorgedragen voor de rol van voorzitter. De commissie die belast was met de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, bestaande uit: Dennis Hogenboom, Nico van Duijn, Chris van der Salm, Frans van der Laan en Ronny Grimbergen, heeft na gesprekken met Kee-Hoei hem voorgedragen voor de rol van voorzitter. Met een afvaardiging van het bestuur en later met het voltallige bestuur hebben ook gesprekken plaatsgevonden waarna Kee-Hoei en het bestuur het vertrouwen naar elkaar hebben uitgesproken om de volgende stap te zetten met elkaar.

De volgende stap is dat Kee-Hoei mee gaat draaien met het bestuur en dat ik hem verder meeneem in het voorzitterschap. Samen met het bestuur zal dan ook verder invulling gegeven worden aan de organisatie die past bij de nieuwe situatie, onze nieuwe accommodatie, de gebruikers van deze accommodatie en de verdere professionalisering waarin toekomstbestendigheid van onze club belangrijke onderwerpen en uitgangspunten zijn.

Binnenkort zal Kee-Hoei zichzelf verder voorstellen.

Ik dank namens het bestuur de commissie voor haar werk en gedegen aanpak en wens Kee-Hoei ook vanaf deze plaats veel succes en veel plezier toe. En samen met het bestuur gaan we zorgen voor een zorgeloze overdracht.

Namens het bestuur, Leon Annokkee