Algemene Ledenvergadering benoemt Chris van der Salm tot erelid

Tijdens de ALV van donderdag 20 oktober jl. is aftredend bestuurslid Chris van der Salm benoemd tot erelid.

Chris is juni 2012 gestart bij de club als voorzitter van de FC. Na zijn termijn van 3 jaar is hij verder gegaan als vice-voorzitter en in die hoedanigheid heeft hij zich ingezet voor het realiseren van de nieuwe accommodatie. Toeval zal niet bestaan want op 20 oktober jl. is formeel ook de sleutel door de aannemer aan ons overgedragen.

De ALV kon zich unaniem vinden in de voordracht van het bestuur om Chris tot erelid te benoemen.

Zeer verrast en vereerd heeft hij de oorkonde en de bijbehorende speld ontvangen. Opgespeld door zijn vrouw Natasha onder toeziend oog van hun kinderen en zijn broers Jasper en Freek.

Chris blijft zich nog inzetten voor de afronding van de nieuwe accommodatie, wat nog wel een aantal maanden zal duren.

Chris namens alle leden dank voor je inzet.