Aangescherpte maatregelen tijdens FC Lisse – FC Dordrecht

FC Lisse en FC Dordrecht kijken uit naar een heerlijke bekerwedstrijd aanstaande dinsdag op Ter Specke.  We vragen jullie aandacht voor de maatregelen die we namens de KNVB worden getroffen.

Gooien van voorwerpen

  • Als er voorwerpen op het veld worden gegooid, dan geldt (in principe) het advies aan de scheidsrechter om de wedstrijd te onderbreken en tijdelijk te staken en met beide teams, assistent-scheidsrechters en 4e official naar de kleedkamers te gaan. Als de wedstrijd vervolgens wordt hervat en er opnieuw voorwerpen op het veld worden gegooid, dan geldt (in principe) het advies aan de scheidsrechter om de wedstrijd opnieuw te onderbreken en vervolgens definitief te staken.
  • Als een persoon die wordt vermeld op het wedstrijdformulier (speler, wisselspeler, team-official, scheidsrechter, assistent-scheidsrechter of 4e official) vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, dan geldt (in principe) het advies aan de scheidsrechter om de wedstrijd definitief te staken.
  • In afwijking op het bepaalde hiervoor geldt (in principe) dat indien de dader(s) van het gooien van een voorwerp op het veld of tegen een persoon die wordt vermeld op het wedstrijdformulier, direct wordt(en) opgepakt en er geen sprake is van letsel bij deze persoon, de onderbreking niet meetelt als een eerste dan wel tweede onderbreking.

Veldbetreding

  • Als een ‘supporter’ op het veld komt, dan geldt (in principe) het advies aan de scheidsrechter om het spel te onderbreken en tijdelijk te staken en met beide teams, assistent-scheidsrechters en 4e official naar de kleedkamers te gaan. Als de wedstrijd vervolgens wordt hervat en er opnieuw een ‘supporter’ op het veld komt, dan geldt (in principe) het advies aan de scheidsrechter om de wedstrijd opnieuw te onderbreken en vervolgens definitief te staken.
  • Indien een ‘supporter’ op het veld komt en een persoon die wordt vermeld op het wedstrijdformulier aanvalt, dan geldt (in principe) het advies aan de scheidsrechter om de wedstrijd te onderbreken en vervolgens definitief te staken.

Vuurwerk

Het is voor bezoekers verboden vuurwerk mee te nemen, voorhanden te hebben dan wel af te steken. Ook sfeeracties in de vorm van vuurwerk, rookpotten en/of fakkels zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor een vergunning is afgegeven door de provincie en de sfeeractie voorafgaand aan de wedstrijd bij ons is gemeld. Voor meer informatie over vuurwerk verwijzen wij jullie graag naar artikel 9 van deel II Voorschriften Wedstrijdorganisatie in het Handboek Competitiezaken 2023/’24. Ook het betreden van het veld door bezoekers voor, tijdens en na de wedstrijd is niet toegestaan. Bij overtreding hiervan kan er een vooronderzoek worden gestart door de aanklager betaald voetbal.

FC Lisse doet een beroep op een ieders verantwoordelijkheid. Boetes die volgen na overtreding van bovenstaande punten, zullen worden verhaald op de personen die de overtreding begaan.