In gesprek met scheidend bestuurslid Ernst-Jan Reinerie

Bestuurslid Ernst-Jan Reinerie gaf tijdens de afgelopen ALV te kennen dat hij zijn taken als mede-bestuurder bij de ALV in oktober 2024 neerlegt. We zochten Ernst-Jan op en vroegen hoe hij zijn jaren in die rol bij FC Lisse heeft ervaren en hoe hij aankijkt tegen de laatste maanden richting zijn afscheid in het bestuur.  

Hoeveel jaar ben je actief geweest in het bestuur en welke stappen heb je genomen om daar te komen?

In het voorjaar van 2017 werd ik gebeld door toenmalig voorzitter Leon Annokkee. Door omstandigheden was er op korte termijn een vacature voor de functie van secretaris, en blijkbaar was mijn naam ergens voorbij gekomen. Ik was al een aantal jaar actief binnen het PR/communicatie team. Het was een paar weken voor de (voorjaars) ALV. Ik had ook niet veel tijd om na te denken dus ben ik gewoon in het diepe gesprongen.

Wat heeft je doen besluiten je bestuursfunctie neer te leggen?

Ik heb mooie en intensieve jaren achter de rug, op alle onderdelen binnen onze vereniging. Daar is ook de realisatie van ons nieuwe clubhuis een belangrijk onderdeel in. Het is een mooi natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan een nieuw bestuurslid.

Wat heb je geleerd in de periode dat je bestuurslid bent geweest?

Toen ik net begon was ik echt verbaasd over wat er komt kijken om deze vereniging te laten draaien. Er zijn veel verschillende takken binnen FC Lisse met niet altijd dezelfde belangen. Daarin ga je altijd op zoek naar een goede balans en moet je het uiteindelijk goed kunnen uitleggen.

Waar ben je het meest trots op, FC Lisse aangaande?

Op de vrijwilligers binnen onze club binnen alle onderdelen. Geweldige mensen die de vereniging dragen en het belang van de club voorop stellen en niet hun eigen belang zoals je tegenwoordig zo vaak ziet. De passie waarmee ze vertellen over hun eigen rol en werkzaamheden en de keuzes die zij daarin maken.

Wat ga je het meeste missen aan je huidige werkzaamheden in het bestuur?

De samenwerking met alle betrokkenen om de vereniging verder te brengen, het achterna reizen als bestuursvertegenwoordiging van FC Lisse 1 door het hele land, de bestuursvergaderingen en andere overleggen, de biertjes op donderdagavond en zaterdag. Maar vooral de lol, het plezier dat je met elkaar hebt!

Heb je nog tips voor je opvolger?

De vereniging bouwt weer verder nu het nieuwe clubhuis in gebruik is genomen. Dit biedt weer nieuwe kansen. Een mooi moment om hieraan je bijdrage te gaan leveren.

Zou je graag zelf nog iets willen toevoegen?

Hoe mooi is het om je in te zetten voor zo’n mooie club als FC Lisse!

Met het vertrek van Ernst-Jan dit jaar gaan we op zoek naar zijn opvolger. Heb jij altijd al de ambitie gehad een vereniging als FC Lisse mede te besturen? Dan is nu je kans. Mail je motivatie naar Kee-Hoei Tan via voorzitter@fclisse.nl en ga met ons in gesprek. We kijken uit naar de verdere belangstelling en berichten.