Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Binnen het bestuur wordt het vrijwilligersbeleid vertegenwoordigd door Hubert Habers. Daarnaast is er een Vrijwilligerscommissie.

Het vrijwilligersbeleid van FC Lisse is gericht op…

  • het binden van leden en ouders: iedereen draagt iets bij aan onze club en proeft op deze manier aan het doen van vrijwilligerswerk.
  • een persoonlijke benadering gericht op vrijwillige inzet op basis van talenten en interesses.
  • aandacht voor waardering en erkenning van individuele vrijwilligers en groepen vrijwilligers en gepast afscheid nemen bij vertrek.
  • kwaliteit: de juiste man/vrouw op de juiste plek, vrijwillig is niet vrijblijvend.
  • een veilig sportklimaat: alle vrijwilligers die met jeugd werken dienen te beschikken over een (gratis aan te vragen) Verklaring Omtrent Gedrag. 

vrijwilligers scheidsrechter

Een filmpje wat het beleid van FC Lisse goed illustreert, is het volgende filmpje dat door de KNVB is ontwikkeld.

Samen sterk

Bij FC Lisse doet iedereen iets. Het is immers belangrijk dat de diverse taken zoveel mogelijk worden verdeeld over een grote groep vrijwilligers, om de belasting per vrijwilligers niet te groot te laten worden. Daarom heeft FC Lisse in met haar Algemene Leden Vergadering afgesproken dat ieder team zich inzet voor de vereniging. Dit gebeurt onder andere via het ‘Elftal van de week’. Daarnaast is iedereen van harte welkom om zich in te zetten op zijn expertise of interesse.

Aanmelden als vrijwilliger

Elftal van de week

Elftal van de week JO8 t/m JO13

Elk JO8 t/m JO13 team komt 1 keer per seizoen aan de beurt om 6 ouders af te vaardigen voor een vrijwilligerstaak: achter de bar of als gastheer. Zo maken de ouders kennis met de vereniging. Voor vragen kunt u terecht bij bestuurslid Voetbal Organisatorisch, Erik van Es.

teamvdweek teamvdweek2

Elftal van de week senioren

Elk seniorenteam zal jaarlijks 2-3 keer aan de beurt komen om 6-7 spelers aan te leveren voor het vervullen van een aantal taken: gastheerschap op zaterdag middag (veteranen), bardienst zaterdagochtend, fluiten zaterdagochtend en het afsluiten van de kleedkamers zaterdagmiddag (lagere seniorenteams). Heeft u een vraag over het Elftal van de week dan kunt u contact opnemen met Gerrit Meiland.

Stage lopen bij FC Lisse

FC Lisse een een door Calibris gecertificeerd stage-leerbedrijf. Wil je je stage bij FC Lisse lopen? Neem dan contact op met Inge Korpershoek via 06-28693968.

WhoZnext

FC Lisse wil jongeren actief betrekken bij de vereniging. Met behulp van het project WhoZnext wil FC Lisse bereiken dat jongeren in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar actief deelnemen in de organisatie van activiteiten voor de jeugd. In teamverband organiseert een team van 5-8 jeugdleden 2 evenementen per seizoen, onder begeleiding van een teamcoach. Wil jij deelnemen aan WhoZnext? Neem dan contact op met Hubert Habers.

Vrijwilligersdecoraties

FC Lisse kent 3 vrijwilligersprijzen: Erelidmaatschap, Lidmaatschap van Verdienste en een Waarderingsspeld. De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Onderstaand is te zien wie bij FC Lisse deze onderscheidingen hebben ontvangen.

De vrijwilligerscommissie

Het vrijwilligersbeleid van FC Lisse wordt uitgevoerd door de Vrijwilligerscommissie. Deze bestaat uit:

Rene Roodzant (coördinator)

Inge Korpershoek

Agnes Warmerdam

Han Baak

Jan de Kuiper

Micha van Zanten

Patty Boomstra