Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Binnen het bestuur wordt het vrijwilligersbeleid vertegenwoordigd door Hubert Habers. Daarnaast is er een Vrijwilligerscommissie.

Het vrijwilligersbeleid van FC Lisse is gericht op…

  • het binden van leden en ouders: iedereen draagt iets bij aan onze club en proeft op deze manier aan het doen van vrijwilligerswerk.
  • een persoonlijke benadering gericht op vrijwillige inzet op basis van talenten en interesses.
  • aandacht voor waardering en erkenning van individuele vrijwilligers en groepen vrijwilligers en gepast afscheid nemen bij vertrek.
  • kwaliteit: de juiste man/vrouw op de juiste plek, vrijwillig is niet vrijblijvend.
  • een veilig sportklimaat: alle vrijwilligers die met jeugd werken dienen te beschikken over een (gratis aan te vragen) Verklaring Omtrent Gedrag. 

vrijwilligers scheidsrechter

Een filmpje wat het beleid van FC Lisse goed illustreert, is het volgende filmpje dat door de KNVB is ontwikkeld.

Samen sterk

Bij FC Lisse doet iedereen iets. Het is immers belangrijk dat de diverse taken zoveel mogelijk worden verdeeld over een grote groep vrijwilligers, om de belasting per vrijwilligers niet te groot te laten worden. Daarom heeft FC Lisse in met haar Algemene Leden Vergadering afgesproken dat ieder team zich inzet voor de vereniging. Dit gebeurt onder andere via het ‘Elftal van de week’. Daarnaast is iedereen van harte welkom om zich in te zetten op zijn expertise of interesse.

Aanmelden als vrijwilliger

Elftal van de week

Elftal van de week JO8 t/m JO13

Elk JO8 t/m JO13 team komt 1 keer per seizoen aan de beurt om 6 ouders af te vaardigen voor een vrijwilligerstaak: achter de bar of als gastheer. Zo maken de ouders kennis met de vereniging. Voor vragen kunt u terecht bij bestuurslid Voetbal Organisatorisch, Erik van Es.

teamvdweek teamvdweek2

Elftal van de week senioren

Elk seniorenteam zal jaarlijks 2-3 keer aan de beurt komen om 6-7 spelers aan te leveren voor het vervullen van een aantal taken: gastheerschap op zaterdag middag (veteranen), bardienst zaterdagochtend, fluiten zaterdagochtend en het afsluiten van de kleedkamers zaterdagmiddag (lagere seniorenteams). Heeft u een vraag over het Elftal van de week dan kunt u contact opnemen met Gerrit Meiland.

Stage lopen bij FC Lisse

FC Lisse een een door Calibris gecertificeerd stage-leerbedrijf. Wil je je stage bij FC Lisse lopen? Neem dan contact op met Inge Korpershoek via 06-28693968.

WhoZnext

FC Lisse wil jongeren actief betrekken bij de vereniging. Met behulp van het project WhoZnext wil FC Lisse bereiken dat jongeren in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar actief deelnemen in de organisatie van activiteiten voor de jeugd. In teamverband organiseert een team van 5-8 jeugdleden 2 evenementen per seizoen, onder begeleiding van een teamcoach. Wil jij deelnemen aan WhoZnext? Neem dan contact op met Hubert Habers.

Vrijwilligersdecoraties

Een persoon die zich voor een langere periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor FC Lisse, of een bijzondere prestatie heeft geleverd die de vereniging echt heeft veranderd, kan door het Bestuur van FC Lisse worden onderscheiden met een bestuursdecoratie. Er zijn 3 opties: Erelid, Lid van verdienste of Lid van waardering, waarbij het Erelidmaatschap formeel door de Algemene Ledenvergadering moet worden bekrachtigd. Eind 2018 zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een decoratie vernieuwd:

Erelid

Het Erelidmaatschap wordt bij hoge uitzondering toegekend aan vrijwilligers die over een periode van >6 jaar een bijzondere verdienste hebben geleverd op bestuurlijk niveau, vrijwilligers die over een periode van >10 jaar met opmerkelijke vernieuwende prestaties de vereniging echt hebben veranderd, of vrijwilligers die zich gedurende een zeer lange periode op een buitengewone manier hebben ingezet (>25 jaar).

Lid van verdienste

Een Lid van verdienste heeft tijdens zich tijdens een periode van >10 jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt op organisatorisch/leidinggevend niveau en heeft daarmee de vereniging naar een hoger niveau gebracht, of heeft zich gedurende een periode van >20 jaar op uitvoerend niveau ingezet voor de vereniging.

Lid van waardering

Een lid van waardering heeft zich voor een periode van <15 jaar op uitvoerend niveau ingezet voor de vereniging of via een opmerkelijke prestatie in een kortere periode tot bijzondere meerwaarde voor de vereniging getoond. Een lid van waardering kan ook een speler betreffen, die meer dan 150 wedstrijden in het 1e elftal uit is gekomen.

De vrijwilligerscommissie

Het vrijwilligersbeleid van FC Lisse wordt uitgevoerd door de Vrijwilligerscommissie.