Velden FC Lisse rookvrij rondom jeugdactiviteiten

Vanaf 1 juli wordt op en rond de velden van FC Lisse bij wedstrijden en trainingen van jeugdteams niet meer gerookt. Op de rest van het complex mag nog wel worden gerookt. Het Bestuur van FC Lisse omarmt hiermee het landelijke streven om kinderen als rookvrije generatie op te laten groeien en haakt bovendien aan bij het initiatief van de trainers van onze Mini-F die dit seizoen al met alle ouders hadden afgesproken om niet te roken langs de lijn.

Beschermen van de jeugd
Een van onze uitgangspunten is dat alle leden moeten kunnen sporten in een veilige omgeving. Als je dat wat breder trekt kan je ook zeggen dat je leden en kinderen in het bijzonder wilt laten sporten in een rookvrije omgeving. Roken en sport passen niet bij elkaar. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Roken begint vaak op jonge leeftijd. Twee derde van rokers is begonnen voor zijn 18e. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Ieder kind is er één te veel. Roken is bovendien verslavend. Kinderen raken sneller verslaafd dan volwassenen. Hoe jonger iemand begint met roken, des te moeilijker het op latere  leeftijd wordt om te stoppen met roken. De meeste mensen willen dat kinderen rookvrij kunnen sporten. Uit onderzoek weten we dat negen op de tien mensen vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten volledig rookvrij moeten zijn.  Als vereniging willen en moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.

Roken is schadelijk
Een open deur maar toch even de feiten. Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 20.000 mensen door roken en enkele duizenden door meeroken. Wist je dat rokers gemiddeld 10 jaar eerder sterven dan niet-rokers? Los van het feit dat je conditie achteruit gaat, veroorzaakt roken ook andere vervelende ziekten.

Enkele veel gestelde vragen:

Komt er een rookvoorziening voor rokers?
Er is vooralsnog geen algeheel rookverbod op het complex, dus alleen rondom jeugdwedstrijden verzoeken wij een ieder niet te roken op en rond de velden. Er kan nog wel gerookt worden op andere plaatsen, zoals bij de entree van het gebouw, zowel ter hoogte van de commissiekamer als bij het terras. Wel wordt verzocht de sigarettenpeuken op de daar aangegeven plekken te deponeren.

Hoe handhaven we de nieuwe regels?
Er lopen op het sportpark straks geen controleurs rond die zorgen voor de handhaving. Wij hopen dat we met elkaar hier invulling aan gaan geven door iemand die toch rookt op een positieve wijze hierop aan te spreken: vraag of deze persoon bekend is met de nieuwe afspraken bij FC Lisse met als doel onze jeugd als rookvrije generatie op te laten groeien.

Is een rookvrij sportveld ook vrij van de e-sigaret?
Ja, ook het gebruik van een e-sigaret is geen gezond voorbeeld. Bovendien levert de e-sigaret gezondheidsrisico’s en bevat deze vaak het verslavende nicotine. De e-sigaret kan de drempel om te gaan roken voor kinderen verlagen. De e-sigaret schept verwarring: kinderen kunnen het verschil niet goed zien en het normaliseert (traditioneel) roken, wat we niet willen.

We rekenen op uw medewerking!