Van het bestuur: Geelblauwe avontuur

Een bijdrage van bestuurslid Facilitaire zaken Cees Verburg
Begin dit jaar heeft het bestuur een nieuw Organogram vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was, dat het bestuur er primair is om te besturen. Dit betekent dat richting wordt gegeven aan de commissies waarvoor betreffend bestuurslid verantwoordelijk is. Duidelijk moet zijn waar de inzet van de diverse commissies op gericht moet zijn. Vervolgens is het aan de commissies om daar, met ondersteuning van betrokken vrijwilligers, zelfstandig uitvoering aan te geven. Want zonder de inzet van onze loyale vrijwilligers zouden we de geelblauwe tent kunnen sluiten. Het bestuur noemt dit zelfsturend. Je zou ook kunnen zeggen: het bestuur heeft vertrouwen in de denk- en daadkracht van vrijwilligers! Om een indruk te geven wat dit betekent voor het bestuurslid Facilitaire zaken neem ik jullie in vogelvlucht mee in mijn geelblauwe avontuur.

Exploitatiecommissie en barzaken
De inkomsten uit verhuur van ruimtes op ons complex naast de inkomsten uit de kantine zijn onmisbaar voor onze club. Dat besef leeft gelukkig bij iedereen. FC Lisse is wat dat betreft net een bedrijf waarbij vrijwilligers de geelblauwe toko runnen. Onder het motto klantgericht denken en handelen in een gezellige en sfeervolle setting trekken vrijwilligers er keihard aan om dit met elkaar te bewerkstelligen. Uitdaging is en blijft de beschikbaarheid over voldoende vrijwilligers die kantinedienst willen en kunnen draaien. Mogelijk dat wat dat betreft geleerd kan worden van andere verenigingen waarbij leden en ouders van jeugdleden wat vaker worden ingezet. We gaan het zien & beleven!

Evenementencommissie
Met het vaststellen van het Organogram is formeel gestart met een evenementencommissie nieuwe stijl. Gekozen is voor het zogeheten cafetariamodel. Onder aansturing van twee vaste commissieleden (Arnoud Kool en Anco Dubbeldam) worden met ondersteuning van BroSports (jaja, die van René en Frank) de wat grotere evenementen -geen voetbaltoernooien, die vallen onder de Toernooicommissie- bij onze club georganiseerd. De ‘eilandencultuur’ van voorheen hopen we hiermee achter ons te laten. Voor ieder specifiek evenement wordt bekeken welke vrijwilligers een extra bijdrage zouden kunnen leveren bij de voorbereiding en uitvoering. Een goed voorbeeld is de Verenigingsdag dit jaar. Ondanks enkele verbeterpunten bleek de aanpak en formule van dit verbindende clubevenement enorm aan te slaan. Naar het zich laat aanzien is met deze aanpak voor de juiste (in)richting gekozen. Met dank aan betrokken vrijwilligers.


Veldbeheer
Nadat de gemeente twee jaar geleden heeft gekozen voor de grasmeesters van Pitch Care Pro (PCP) liggen de grasvelden er sterker bij dan ooit. Niet alleen de kwaliteit van het hoofdveld is sterk verbeterd, ook de overige grasvelden liggen er sterker en strakker bij. Ondanks alle uitdagingen die het beheer en onderhoud van gras als natuurproduct met zich meebrengt. Denk alleen maar eens aan het vele regenwater dat er afgelopen weken gevallen is. Onderhoudsmogelijkheden zijn dan plots drastisch beperkt. Dat komt de kwaliteit van een grasmat niet ten goede. Dat begrijpen jullie gelukkig ook. Al helemaal niet in combinatie met een vervelende wormenplaag op het hoofdveld die de kwaliteit van de toplaag in sterke mate heeft aangetast. Vandaar dat PCP de afgelopen twee weken het hoofdveld ingrijpend onder handen heeft genomen. Hopelijk is het probleem hiermee grotendeels ondervangen en kunnen wij binnenkort weer genieten van een topmat die bij een topclub als FC Lisse hoort.

Onderhoud
Beste mensen! Wat zouden wij bij FC Lisse moeten zonder de bouw- en onderhoudsploeg onder aansturing van de ervaren en professionele Cor Overweel? Zegt u het maar! Daarbij mogen de vrijwilligers van de geelblauwe schoonmaakbrigade niet onvermeld blijven. Tegenover kritische opmerkingen over zelfredzaamheid bij FC Lisse kan ik u vertellen dat onze vrijwilligers van de onderhouds- en schoonmaakploeg jaarlijks tienduizenden euro’s aan onderhoudskosten voor de club (en de gemeente) besparen. Een groot compliment is hier op zijn plaats. Als tegenwicht aan die politieke azijnkijkers!

Veiligheid
De afgelopen 3 jaar is er het nodige bereikt op het gebied van (integrale) veiligheid op ons sportcomplex en het aangrenzende openbare parkeerterrein. Samen met de partners in de zogeheten Veiligheidsketen (burgemeester, politie, beveiligingsbedrijf Flexteam Security) en een collegiale samenwerking met de andere sportvereningingen op het sportpark wordt er door het bestuur krachtig ingezet op sociale en fysieke veiligheid op ons sportcomplex. Bovendien beschikt FC Lisse over een professionele stewardorganisatie en een onafhankelijke commissie Sportiviteit & Respect. Beiden leveren een belangrijke positieve bijdrage aan een veilig verblijfs- en sportklimaat bij onze club. Dat wordt wel eens vergeten!

EHBO en BHV
Binnenkort wordt er gestart met een officiële EHBO/BHV-cursus. Want de beschikking over en de inzet van voldoende gekwalificeerde EHBO’ers/BHV’ers valt ook onder de definitie Veilig sportklimaat. De bezoekers aan ons sportcomplex moeten er immers op kunnen vertrouwen dat wij dit met elkaar goed hebben ingericht. Op dit moment worden er op zaterdagochtend nog gekwalificeerde EHBO’ers ingehuurd daar er sprake is van een tekort aan gekwalificeerde vrijwilligers op dit onderdeel. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke richtlijnen en bepalingen ter zake. Los van de eigen verantwoordelijkheid om hier niet te verzaken!

Commissie Jeugdactiviteiten
De diverse jeugdactiveiten bij onze club hebben wij begin dit jaar ondergebracht bij de commissie Jeugdactiviteiten. Ik heb het dan o.a. over het F-ies-slapen, het Sinterklaasfeest, de Kidzbingo, het Kidzteam van de week en last but not least de Kidzclub. Onder het motto ‘Samen sterk’ weten vrijwilligers nu beter van elkaar Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe doet. Deze aanpak werkt naar volle tevredenheid. Met dank aan alle betrokken en flexibele vrijwilligers/ouders die steeds weer kans zien er een fantastisch geelblauw feest van te maken voor onze Kidz!

Zaalvoetbal
Over het zaalvoetbal zal ik kort zijn. Zaalvoetbal is HOT! Kijkt u maar eens op Facebook-pagina FC Lisse Zaalvoetbal welk een succesnummer dit binnen onze club is geworden. Nog deze maand wordt er een nieuwe WiFi-installatie aangelegd waarmee vooral ook de kwaliteit van de Live-verslagen vanuit de zaal sterk verbetert. Dat wordt genieten vanaf jullie TV-scherm thuis!

Cees Verburg
Bestuurslid Facilitaire zaken (overigens ook vrijwilliger).