Van de bestuurstafel – Besturen is vooruitzien…

Na de zomerstop is voor de vele leden, trainers, leiders en vrijwilligers het nieuwe seizoen inmiddels weer van start gegaan. De vraag die we kunnen stellen is: Is er wel een zomerstop geweest? Na de verenigingsdag half juni (topevenement) begon het vlaggenschip alweer met trainen en stond het zomeravond voetbal op het programma. Voor het eerst op vrijdagavond en het was mede door de goede organisatie en barbezetting een topevenement. En als klap op de vuurpijl bezocht de landskampioen uit Amsterdam ons complex. In korte tijd, in een vakantieperiode, zo’n wedstrijd organiseren dat is geeft energie. Dus of er in deze tijd nog een zomerstop is met de faciliteiten die wij hebben en onderhouden? Nee, wij zijn een open club waar jong en oud hun weg vinden bijna een jaar rond. Traditiegetrouw is het ook een hectische tijd voor de voetbalorganisatiekant: nieuwe leden en leiders moeten wegwijs gemaakt worden op en rond de velden en de vele vrijwilligers pakken de taken weer op om er weer een mooi FC Lisse seizoen van te maken.

Vele vrijwilligers zijn dus actief gebleven en ook het kledingplan is geruisloos doorgevoerd met complimenten aan de kledingcommissie in samenwerking met onze kledingleverancier LJ Sport. De ballen zijn verdeeld, hesjes en dopjes zijn weer klaargemaakt, het trainingsschema en de kleedkamerindeling zijn gereed en zo zijn we weer klaar voor een nieuw voetbalseizoen.

Ondanks dat vele zaken jaarlijks terugkeren moeten we ook kijken naar de toekomst. Het bestuur heeft in de zomerperiode ook niet stilgezeten.

Al langer voeren we met elkaar binnen het bestuur gesprekken over het toekomstbeeld van de FC en wat we nú kunnen doen om het voor de lange termijn bestuurbaar te houden. Dat vraagt aandacht omdat de wensen van de leden op een steeds hoger niveau komen te liggen en we als vereniging meer moeten doen om de leden betrokken te houden. En daar willen we op in kunnen blijven spelen. Nu, volgende week maar ook in de verdere toekomst zullen we de vereniging draaiende moeten houden. Vele leden zijn uiteraard lid om met vrienden en vriendinnen het spelletje voetbal te kunnen spelen. Maar steeds belangrijker is de vereniging als sociaal bindmiddel, waar het gezellig is en waar diverse activiteiten worden georganiseerd, waar iedereen plezier aan beleeft. En om dat in de toekomst te kunnen blijven faciliteren, is een flexibele en standvastige organisatie nodig.

Vandaar dat we de afgelopen maanden hard hebben gewerkt aan een nieuwe interne organisatie. In de ALV van oktober stellen de bestuursleden Cees Verburg en Hubert Habers zich niet meer herkiesbaar. Hierdoor ontstond een natuurlijk moment om ook een organisatiewijziging door te voeren die meer past bij het heden en ook door de deskundige wordt gezien als een richting voor de toekomst. Hierin is het belangrijk dat er onderscheid gaat komen tussen besturen – managen (operationeel) – coördineren en meedoen. Hierdoor kan het aantal bestuursleden verminderd worden omdat zij een meer toezichthoudende rol aan zullen aannemen en faciliterend zullen zijn aan de managers om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. De managers houden zich vooral bezig met de “hoe-vraag”. Zij sturen de commissies aan en vanuit die rollen is meedoen én het met elkaar draaien van de vereniging belangrijk. De slogan: “Ik ben de vereniging, wij zijn FC Lisse” blijft hierdoor ook nog steeds van kracht. Het bestuur zal teruggaan in aantal leden naar vijf. Hierbij hebben de 6 managers en commissies één bestuurlijk contactpersoon om de lijnen kort te houden en waar nodig snel te kunnen beslissen. Daardoor is er een duidelijke verdeling gekomen tussen besturen en uitvoeren. Het bestuur neemt een toezichthoudende rol in en houd zich vooral bezig met besturen. De managers houden zich bezig met de operationele gang van zaken binnen de vereniging. De afgelopen tijd zijn diverse gesprekken gevoerd en zijn alle managersfuncties ingevuld; Arnoud Kool voor de accommodatie, Dick Teeling voor de breedtesport en Jimmy Ouwehand voor PR en communicatie. Tijdelijk vervult Erwin van der Steenhoven de functie van manager vrouwen/meisjes. Technisch manager Kevin Winter en manager opleidingen Rory Roubos, waren al actief in deze rol.

Wij denken dat we hiermee een verenigingsfundament hebben gelegd voor de toekomst en hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking met managers en alle andere vrijwilligers binnen de vereniging.

De komende periode zullen wij een bestuursprogramma afronden die in de lijn van het sportakkoord is geschreven. Tevens zullen wij ook via de website de bestuursbesluiten gaan presenteren om de leden te informeren.

Over de nieuwbouw volgt nog een column van Chris van der Salm. Dat zal binnenkort gebeuren nadat het eerste overleg tussen gemeente Lisse en ons heeft plaatsgevonden. Waar ik jullie de komende periode veel over zal lastig vallen is de € 350.000,00 die wij moeten inbrengen om de totale financiering van de nieuwe accommodatie rond te krijgen. De stand is op dit moment ruim € 180.000,00 aan toezeggingen maar dat is nog onvoldoende. Vul, wanneer het tot je mogelijkheden behoort, het formulier in en je investering ontvang je in 10 jaar gewoon weer terug. Voor de zekerheid nog even de link. Samen zijn we FC Lisse.

Ik wens een ieder veel voetbalplezier dit seizoen en een goede feestweek!

Leon Annokkee

organogram FC Lisse