Van de bestuurstafel

Zo vlak voor het einde van het seizoen wat de boeken in zal gaan als een bijzonder voetbalseizoen voorlopig even een laatste bericht over de stand van zaken. Het is inmiddels duidelijk de competities 5 september van start zullen gaan. We kunnen weer vooruit kijken naar een nieuw seizoen.

Horeca
Per 1 juli mogen ook de sportkantines open. Dit allemaal binnen de regels. Arnoud Kool, manager facilitaire zaken, is samen met de barcommissie en veiligheidscoördinator Henk de Jong, aan de slag gegaan om een protocol hiervoor op te stellen zodat wij vanaf donderdag 2 juli open kunnen. Om de kantine te openen vraagt om afspraken te maken met elkaar. En deze hebben alleen zin wanneer deze afspraken worden nagekomen. Dus als je vindt dat de gevraagde maatregelen niet voor jou gelden en als je vindt dat je op oude voet verder kan en als je vindt dat niemand zo moet zeuren, is de boodschap eenvoudig: Kom niet! We kunnen alleen open wanneer een ieder zich aan het protocol houdt. En of je nu pas 1 seizoen loopt bij onze club of 40 jaar het maakt niet uit, de maatregelen zijn nu nodig. Niet omdat wij dit nu leuk vinden maar omdat het moet. Laten we voorkomen dat we de kantine op slot moeten doen net zoals bij tennisvereniging LTC Lisse is gebeurd (wat ik overigens een zeer krachtig signaal vond, complimenten!). We vragen om volwassen gedrag en we rekenen op jullie.

Sponsoring
Het kan u bijna niet ontgaan zijn. FC Lisse heeft het nieuwe seizoen voor haar sponsoren spectaculair geopend. Een opmaat naar meer. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw sponsorhuis (mogelijkheden van sponsoren) om vooruitstrevend te zijn en blijven. Waar sponsoring 2.0 in de steigers werd gezet met oog op nieuwe accommodatie, zijn onderdelen hiervan naar voren gehaald en worden deze nu opgepakt. Zo gaan wij ook een rol spelen om onze sponsoren sportief in beweging te krijgen en om verbinding tussen sponsoren en club te verbeteren. We hebben elkaar nu nog meer nodig. Gelukkig blijft de verbondenheid met de club groot.

Zaalvoetbal
Ook de interne zaalcompetitie gaat in september weer van start met wederom ruim 40 teams. Een paar nieuwe teams, teams die zijn samengegaan zullen weer zorgen voor een spannende competitie. Ik wens de zaal commissie veel succes met maken van de planning en deelnemers en scheidsrechters heel veel plezier samen.

Zomeravondvoetbal
Onze minister president Rutte was nog niet uitgesproken over eerste berichtjes kwamen al of toch het succesvolle zomeravondvoetbal opgestart kon worden. Gezien de eerdere maatregelen die er waren, leek dit niet mogelijk maar doordat we ons (redelijk) goed aan de afspraken hebben gehouden kan het toch. De organisatie van het zomeravondvoetbal heeft de handschoen opgepakt en vanaf vrijdag 10 juli willen zij starten met de eerste ronde. Meer informatie en wijze van inschrijven vind je op de website.

Contributie
Nu bekend is dat we “gewoon” van start gaan, zullen we ook “gewoon” de contributie inning laten plaatsvinden. Vanuit de ledenadministratie volgt nog een bericht op de website over de exacte datum van incasseren. Mocht u doordat uw situatie is veranderd afspraken willen maken over wijze van betalen van de contributie neemt u dan zelf contact op met onze administratie (info@fclisse.nl). Kom hier tijdig mee dan wordt samen gekeken naar een oplossing. Zoals eerder gemeld houden we contributie gelijk en zullen door ALV geaccordeerde verhoging, gezien de situatie, nog niet worden doorgevoerd. Op de ALV van oktober zullen wij dit verder bespreken voor de periode hierna.

Verduurzaming
Een stap die we ook eerder hebben genomen is het in actie komen om onze vereniging te gaan verduurzamen. Een start wordt er gemaakt met het plaatsen van zgn. Green Boarding. Hierbij wordt een sponsoreuro een verduurzamingseuro. Deze boarding zal voor start van het seizoen geplaatst worden (links van de dug-out van FC Lisse) en deze boarding zorgt voor zonne-energie, CO2 reductie en sponsoren kunnen adverteren middels LED boarding. De gelden die worden ontvangen door deze manier van sponsoren worden gebruikt om zonnepanelen aan te schaffen. Low profile zijn de eerste stappen gezet richting nieuwe sponsoren of bestaande sponsoren die hun sponsorbijdrage willen verhogen. De eerste pioniers zijn: Hoek Hoveniers, Rob Halsema dak- en gevelbekleding, Ronald Clemens keurslager en Ploeg Kozijnen. Bedankt pioniers, bedankt voor het vertrouwen! Wilt u ook meer informatie over deze manier van het ondersteunen van onze club neem dan contact met mij op.

Samenwerkende Bollenclubs
Geen gezamenlijke presentatiegids dit seizoen. Om zo’n gids te maken vraagt veel tijd en vroegtijdig overleg en dat was niet mogelijk. Ook de adverteerders hebben wat anders aan hun hoofd en daarom is besloten om geen gezamenlijke presentatiegids uit te geven. Al wat langer was bekend dat de voorzitter van de stichting samenwerkende bollenclubs, Jaap Wijntjes, zou gaan stoppen na dit seizoen. In het overleg van afgelopen week hebben wij namens de clubs: Rijnsburgse Boys, vv Katwijk, vv Noordwijk, VVSB, Ter Leede en FC Lisse, Jaap bedankt voor zijn jarenlange voorzitterschap. Jaap is betrokken geweest bij 10 uitgave van deze gids en zal dit project namens de stichting nog blijven begeleiden. Het voorzitterschap is overgenomen door Henk Hoogervorst (voorzitter vv Noordwijk). Rob Faas (FC Lisse) blijft penningmeester van de stichting.

Slotwoord
Het seizoen 2019/2020 is er één geworden om nooit te vergeten. Helaas niet door de sportieve prestaties maar door COVID-19 die ons goed te pakken heeft (gehad). In een korte periode zijn er zaken versneld gewijzigd, nieuwe discussies ontstaan en moeten we oppassen dat tegenstellingen niet vergroot worden. Blijf met elkaar in gesprek. Geniet van meer vrijheden en tot snel.

Leon Annokkee, voorzitter