Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel deze keer een uiteenzetting van een aantal zaken die zich hebben afgespeeld de afgelopen paar weken.

Coronamaatregelen

We zijn tevreden over de voortgang. Complimenten aan een ieder en ook aan Dick Teeling die als “Corona-coördinator” goed contact heeft met de teams en de instanties. Er komen weer wat versoepelingen aan; blijf de regels nakomen dan kunnen we sneller nog meer versoepelingen verwachten. De kantine mag op 1 juli weer open maar komende periode wordt duidelijk onder welke voorwaarden. Er is een verzoek gedaan aan de gemeente om per 1 juni, in de lijn van golf accommodaties, wel het terras open te stellen. We zijn nog in afwachting op een antwoord op dit verzoek.

Ook CV De Gaapstokken heeft inmiddels een plekje gevonden op het complex om te oefenen. Dit gebeurde doorgaans binnen maar ook zij kunnen oefenen en wij wensen hun uiteraard ook veel plezier toe.

Seizoen 2020/2021

En dan wordt het eind mei en dan komen de planningen op tafel voor het nieuwe seizoen. Wat zijn de verwachtingen qua aantallen en voorzien wij nog knelpunten? Nou de mail van onze planner, Edward Goedemans, was duidelijk. De grenzen van het aantal teams wat op ons complex kan trainen en spelen gaat richting onze maximale capaciteit. Waar in Nederland het aantal leden terugloopt zien wij een toename van het aantal leden. Deze trend zien wij de laatste paar jaar waarbij we aankomend seizoen naar meer dan 100 teams gaan. Zou het toestaan van vriendenteams zijn positieve uitwerking hebben? We zijn en gaan met de managers en geledingen in gesprek om dit zo goed mogelijke manier in te vullen. De flexibiliteit van de afgelopen maanden zal ook hiervoor nodig zijn.

Begroting 2020/2021

Normaliter redelijk goed uit te tekenen maar dat is nu even anders. Er zijn diverse scenario’s wat ons mogelijk staat te wachten. Wanneer mogen we weer voetballen met publiek? De kantine mag per 1 juli open maar wat zijn de voorwaarden? Kunnen uitsupporters hun ploeg aanmoedigen? Mogen ouders hun kinderen aanmoedigen en onder welke voorwaarden? Ook binnen de top van het amateurvoetbal tijdens de video meetings een terugkerend onderwerp. Een Actuarieel Genootschap heeft een aantal scenario’s uitgewerkt en op deze manier kunnen we de mogelijke impact beter inschatten. Het moet ons helpen in het maken van de juiste keuzes. Wij gaan hier aankomende dagen mee aan de slag.

Nieuwe accommodatie

Vorige week heb ik de obligatiehouders per mail geïnformeerd over de status van de nieuwe accommodatie en uiteraard wil ik een ieder dit niet onthouden. Om de Coronamaatregelen te kunnen blijven hanteren, wordt er op andere manieren overleg gevoerd maar gelukkig zit de snelheid er nog steeds in. De tender is uitgeschreven en is voldoende animo om in te schrijven. Een kleine twee weken geleden heeft  de notaris 4 bouwbedrijven middels loting bepaald. Zij worden gevraagd voor een berekening voor de totale bouw (sporthal, verbindend bouwdeel en de accommodatie FC Lisse).  Het definitief ontwerp is (bijna) klaar en de dan kunnen de ingelote bouwbedrijven aan het rekenwerk gaan beginnen. Begin juli zal dan de gunningsfase zijn en diegene met de beste voorwaarden, mits binnen budget, krijgt dan de opdracht. Het streven is dan dat de aannemer in het vierde kwartaal 2020 kan starten met de bouw van de sporthal.

Geste

Vorige week werd ik aangenaam verrast door manager van de opleiding Rory Roubos en de aanvoerder van ons eerste team, Erik Cummins dat zij namens de trainers van de opleiding en de spelersgroep een financiële geste willen doen richting de club. Erik Cummins over de geste vanuit de spelersgroep: “Het is een hele rare periode en we weten niet wat er nog te wachten staat maar na overleg met de spelersraad hebben wij de spelersgroep benaderd of zij ook willen meedoen om een geste te doen richting de club. En alle spelers die vanuit hun situatie ook mee kunnen doen, hebben dit ook gedaan. De club en haar vele vrijwilligers zijn altijd top voor ons en niemand heeft om deze situatie gevraagd dus moeten we allemaal onze bijdrage doen. Naast deze geste gaan we ook in overleg om ook richting de sponsoren de contacten te verbeteren. Hierover zullen wij in overleg gaan met Leon om hier invulling aan te geven.”

Wij zijn uiteraard content met deze geste waarbij het vooral fijn is dat dit vanuit deze trainers en spelers zelf is gekomen. Het geeft een positieve boost binnen de club want de club dat zijn wij allemaal. Dank mannen voor dit mooie initiatief en dit maakt mij weer een beetje extra trots.

Geniet van iets meer vrijheden, blijf je hersenen gebruiken. Nog steeds kunnen de velden alleen gebruikt worden voor georganiseerde activiteiten vanuit de club.

Leon Annokkee