Update nieuwe accommodatie

Het college heeft een besluit genomen tot nieuwbouw van de gemeentelijke sporthal Ter Specke en de accommodatie van FC Lisse en dit besluit als voorstel voorgelegd aan de Gemeenteraad ter besluitvorming. Een voorstel dat FC Lisse, op de nog niet onderbouwde gevraagde eigen bijdrage van € 500.000, – na, ondersteunt. De hoogte van de totale kosten van vooral de gemeentelijke sporthal lijken echter voor de Raad een struikelblok te worden.

Een gemeentelijke basisvoorziening kost geld Dat de nieuwbouw van een gemeentelijke basisvoorziening de gemeenschap geld kost, is gebruikelijk. De totale investering van de nieuwbouw van de gemeentelijke sporthal (basisvoorziening) en accommodatie FC Lisse bedraagt € 6.500.000. Voor 58% betreffen dit kosten voor de gemeentelijke sporthal. 42% van de kosten zijn gereserveerd voor de accommodatie van FC Lisse. Dat de kosten van de nieuwbouw hoger uit blijken te vallen dan gepland, wordt veroorzaakt door het grote dekkingstekort op de gemeentelijke sporthal en niet door de accommodatie van FC Lisse. De kosten van de FC Lisse zijn in dit plan grotendeels afgedekt. Een accommodatie die inmiddels flink verouderd is en waar snel iets aan moet gebeuren om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Chris van der Salm is namens het bestuur van FC Lisse verantwoordelijk voor de nieuwbouw. “Het zou zorgelijk zijn als het voorstel tot nieuwbouw zoals nu voorligt, geen doorgang zal vinden. Dan zou het in 2011 genomen besluit dat de gemeentelijke hal een basisvoorziening is, moeten worden heroverwogen met alle gevolgen van dien. Mede op basis van dit besluit heeft FC Lisse destijds de hal aan de gemeente verkocht. Wij zijn al 5 jaar in gesprek met de gemeente, waarbij steeds het uitgangspunt is geweest dat er een gemeentelijke sporthal, zijnde een basisvoorziening, wordt gerealiseerd”.

Gezamenlijk

FC Lisse en het college hebben gezamenlijk het gehele project plan uitgewerkt en alle opties bekeken. Hierbij is voor de lange termijn de goedkoopste variant gekozen. FC Lisse zal fors teruggaan in m2 en door gezamenlijk te bouwen zullen kosten verminderd worden aangezien geen dubbele faciliteiten hoeven worden te gebouwd zoals toiletgroepen, EHBO ruimten ingang en horeca. Daar is de voorkeursoptie uitgekomen van volledig nieuwbouw: meest duurzame en goedkoopste optie voor de lange termijn. Dit plan is het gevolg van het Raadsbesluit van januari 2015 om dit uit te werken.

Noodzaak

5 jaar lang worden er al met de gemeente gesprekken gevoerd over nieuwbouw. De noodzaak is alleen maar groter geworden om de een veilige sportaccommodatie te bieden voor onze leden en gasten. Er zal iets moeten gebeuren!

Besluitvorming

Woensdag de 15e is er een openbare vergadering van de Raadscommissie Maatschappij en Financiën en donderdag de 30e een Raadsvergadering. College heeft een besluit genomen en dit als voorstel ingediend aan de gemeenteraad om dit goed te keuren. Deze twee vergadermomenten zijn bepalend om een besluit te nemen tot nieuwbouw. Kom kijken en steek FC Lise een hart onder de riem!

Ingezonden brief

Kijk bij agendapunt 9, laatste ingekomen stuk