Update contributie inning

Het lijkt er steeds meer op dat we weer “gewoon” van start kunnen gaan. Dit betekent dat ook de inning van de contributie weer gewoon zal plaatsvinden. De bedoeling is dat dit halverwege week 30 zal plaatsvinden. Wij verzoeken u voor voldoende saldo te zorgen zodat de afschrijving niet wordt tegengehouden. Immers bij automatische afschrijving wordt een korting verstrekt van € 10,– als de afschrijving ook daadwerkelijk lukt. Voor de leden die geen machtiging tot automatische afschrijving hebben gegeven wellicht de kans om dit alsnog te regelen. Informatie kan worden verkregen bij de administratie via info@fclisse.nl. Anders verzoeken wij u de contributie omgaand over te maken op het bankrekeningnummer wat vermeld staat op de factuur. Hiermee wordt voorkomen dat er niet gevoetbald kan worden. Wij wensen een ieder een fijn, sportief en vooral gezond seizoen 2020/2021.