Steun de realisatie van het jaarlijkse Voetbalmagazine/Presentatiegids met een advertentie.

De Stichting Samenwerkende Voetbalclubs in de Duin- en Bollenstreek brengt ieder seizoen, kort voor aanvang van de nieuwe competitie, een Voetbalmagazine uit: ook wel genoemd de presentatiegids.
Een fullcolour blad met ruim 200 pagina’s specifieke informatie per club, afgewisseld met spraakmakende interviews, en interessante analyses en statistieken.
Door de verkoop van advertenties in het Voetbalmagazine kan het kostendekkend worden verspreid onder alle (7000) leden van de deelnemende verenigingen.

Het drukwerk van de glossy voor het komende seizoen is in handen gegeven van uitgeverij en drukkerij De Voetbaldrukker uit Nijmegen, bekend van de productie van het programmablaadje bij iedere thuiswedstrijd.
De Voetbaldrukker zal ook de acquisitie verzorgen t.a.v. de nodige advertenties.
Binnenkort zult u met één van hun medewerkers telefonisch kennismaken. Ter voorbereiding vragen wij om alvast stil te staan bij
uw wensen m.b.t. formaat en lay-out van de advertentie die u geplaatst wilt hebben.

Wij vertrouwen er op dat een oproep aan u, via de Voetbaldrukker, voor een nieuwe advertentie, ook dit seizoen weer tot een mooi (financieel) resultaat zal leiden.

Bij voorbaat onze dank daarvoor.

FC Lisse Businessclub