Sportcomplex Ter Specke verboden terrein!

Er zijn berichten waarvan je hoopt dat ze niet geplaatst hoeven te worden omdat de ernst wel duidelijk zou zijn. Maar helaas……………. Stop ermee om je kop in het zand te steken en neem verantwoording voor je eigen daden en wanneer je het niet doet voor jezelf, doe het dan voor een ander!

FC Lisse en de gemeente Lisse merken dat groepen jongeren samenkomen op sportpark Ter Specke om een balletje te trappen. Dit is niet de bedoeling! Het sportcomplex is niet voor niets gesloten. Het bestuur roept op, mede namens de gemeente Lisse, om geen gebruik te maken van het sportcomplex!

Vanwege het coronavirus zijn verregaande maatregelen genomen. Dat beseft de vereniging zich absoluut. Maar het is juist nu belangrijk om de aanwijzingen van onze overheid op te volgen. Voor de gezondheid van onszelf, maar ook zeker van de kwetsbare mensen om ons heen. Het bestuur heeft de technische commissie gevraagd om een individueel “trainingsprogramma” op te stellen voor de jeugd om zo vanuit huis/tuin in beweging te blijven. Deze week hopen zij hierover meer informatie te kunnen verstrekken.

FC Lisse doet een beroep ook aan de ouders om dit bericht te bespreken met jullie kinderen om zo te zorgen dat we met elkaar controle krijgen op het coronavirus.