Sjoerd v.d. Meer over seniorenontbijt

Het Bestuur van FC Lisse organiseert op zaterdag 10 september weer een ‘senioren-ontbijt’. Alle seniorenteams van FC Lisse (uitgezonderd interne 35+ competitie) zijn uitgenodigd voor een ontbijt in het sponsorhome van FC Lisse. Tussen 10.30 tot 12.00 uur is het lopend buffet geopend.

Het Bestuur van de FC is aanwezig om in een informele sfeer te horen wat er leeft binnen de seniorengeleding. Hierbij wordt een positief kritische houding verwacht waarbij aandacht wordt gevraagd voor de eigen seniorenafdeling. Wat kunnen we hierin verbeteren? Het ontbijt wordt jullie aangeboden namens het Bestuur.

FC Lisse TV sprak Sjoerd van der Meer, vrijwilliger binnen de seniorenafdeling van FC Lisse, over zijn nieuwe functie en het seniorenontbijt.