Rory Roubos Hoofd Opleiding FC Lisse

 

Een kleine vijf jaar geleden zijn vanuit de brede benadering van het opleiden van jeugdspelers de eerste stappen gezet om het niveau van onze prestatiesport teams te verbeteren. Er is veel aandacht besteed aan het opleiden van trainers en het aantal trainingsmomenten voor de gehele jeugd (breedte- en prestatiesport) is verhoogd. Het heeft ons gebracht van een plek ver buiten de top 100 naar plek 17 van hoogste spelende voetbalverenigingen van Nederland. Maar we moeten niet stilstaan. Herkenbaarheid van spelers in ons vlaggenschip is een belangrijk onderscheidend vermogen en dat willen we graag zo houden. Aangezien het niveau alleen maar omhoog gaat, zal de opleiding ook moeten blijven volgen.

Opleiden

De ambitie is te blijven voetballen op hoogste amateurniveau met ons vlaggenschip. Maar wel zo herkenbaar mogelijk. Daarom zal vanaf seizoen 2018/2019 ook het tweede team, doorgaans al opleidingsteam genoemd, ‘vallen’ onder de opleiding. Hierin zal individuele begeleiding in de laatste jaren een belangrijker onderdeel gaan worden.

Aanpassing

We willen graag de laatste lastige stappen ondernemen om een stap richting de top 10 te maken. Tevens willen we als vereniging het certificaat Regionaal Opleiding van de KNVB ontvangen waarmee we laten zien dat je voor een goede voetbalopleiding je bij FC Lisse zou moeten zijn. Hierin zit een uitgebreide audit. De audit is inmiddels geweest om zo te kunnen bepalen hoever we hierin staan. Om de volgende etappes richting de de top inhoud te kunnen geven, vraagt dit om aanpassing van de organisatie en doortontwikkeling van spelers maar ook van trainers. Zowel de breedte (hierbij uiteraard ook de groeiende meisjes afdeling)- als ook de prestatiesport trainers. Om aan de technische kant verder te ontwikkelen is per 1 januari jl. Rory Roubos aangesteld als Hoofd Opleiding. Hij zal zich richten op invulling van de afgesproken voetbal- en opleidingsvisie binnen de vereniging. Hij zal het proces van talentontwikkeling en herkenning bewaken en zorgen dat binnen de gestelde kaders wordt gewerkt. Daarnaast zorgt hij voor scholingsmomenten voor het eigen kader.

Naast een voetbaltechnische kant is er ook een organisatorische kant. Hierbij valt te denken aan vastlegging en contactmomenten. Om Rory z.s.m. de weg binnen FC Lisse te laten vinden, zal Rick Gerritsen hem terzijde staan. Rick zijn focus komt te liggen aan de opleidingen kant. Rory zal zich binnenkort voorstellen via de website. Wij wensen Rory heel veel succes en ook plezier bij onze vereniging.

Op dit moment zijn gesprekken gaande met mogelijke hoofdtrainers van de diverse groeperingen. Binnenkort zullen wij hierover communiceren.