Vertrouwenspersonen

vertrouwenspersonen

FC Lisse wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarom heeft het Bestuur van FC Lisse besloten om vertrouwenspersonen bij de vereniging aan te stellen. Dit zijn Corina van Stein en Annemiek Blauwhoff. Zij werken als een team maar zijn ook afzonderlijk bereikbaar. Onderaan deze tekst stellen zij zich voor en kan je zien hoe zij te bereiken zijn.

De vertrouwenspersonen kun je benaderen als je een probleem ervaart (ongewenst gedrag), waarover je met iemand wil praten. De vertrouwenspersoon luistert naar je probleem en zoekt samen met jou naar een oplossing. Uiteraard doet de vertrouwenspersoon niets zonder eerst met je te overleggen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een vertrouwenspersoon is iemand, die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan en kijken wat de beste oplossing voor het probleem is.

Indien leden, ouders, vrijwilligers of gasten van onze vereniging last hebben van ongewenst gedrag of een probleem ervaren waar met niemand over gesproken kan worden, dan kunnen zij contact opnemen met één van deze vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon heeft onder meer de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Het belangrijkste is dat de vertrouwenspersoon elke klacht strikt vertrouwelijk behandelt. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken. 

BEKIJK HIER DE CONTACTINFORMATIE VAN DE VERTROUWENSPERSONEN.

Even voorstellen

  • Corina van Stein

Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Corina van Stein-Oppelaar. Ik ben 42 jaar en woonachtig in Lisse.  Ik ben getrouwd met Mathieu van Stein. Samen hebben wij twee kinderen, Ingmar en Robin, die alle twee graag en enthousiast voetballen bij FC Lisse. Ik ben werkzaam bij de politie, eenheid Noord-Holland.  Naast mijn reguliere werk als politieagent heb ik al meer dan 10 jaar ervaring met het werk als vertrouwenspersoon.  Ik ben regelmatig te vinden op het terrein van FC Lisse, als trouwe supporter van mijn beide zonen of als EHBO’er.
Mocht er iets in de vereniging zijn voorgevallen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en wil jij hier met iemand over praten dan kun je contact met mij opnemen.

  • Annemiek Blauwhoff

Graag wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Annemiek Blauwhoff-Oppelaar één van de vertrouwenspersonen van FC Lisse. Ik ben 46 jaar, getrouwd en ik heb 2 kinderen die met veel plezier voetballen bij FC Lisse. Zelf ben ik regelmatig op de velden te vinden als leider bij het team van mijn dochter, en draai ik regelmatig de EHBO op zaterdag. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de overheid. De functie van vertrouwenspersoon lijkt me een nuttige aanvulling op de taken die ik al bij FC Lisse mag vervullen. Mochten er dingen zijn waarvan jij vind dat het je welzijn of veiligheid belemmerd, of voel jij je onheus bejegent, neem gerust contact met me op. Bel, mail, of spreek me gewoon aan, de gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

FC Lisse heeft gekozen voor drie personen omdat daardoor de kans groter is dat er iemand bij zit bij wie jij bij voorbaat prettig en veilig voelt. Want daar gaat het om; heb je een probleem en kan je dat bij niemand kwijt… aarzel niet en neem contact op.

Downloads