Nieuwjaarsspeech

Samen apart

Gaan deze twee woorden voor FC Lisse de woorden van 2019 worden? Met deze woorden wordt het voorstel van het bouwen van de Ter Specke hal en de accommodatie FC Lisse bedoelt. We gaan samen apart bouwen is de wens van de beleidsmedewerkers, projectleiders van de gemeende en onze stuurgroep onder leiding van Chris van der Salm.

Afgelopen weken is er van de kant van FC Lisse weer hard gewerkt om de businesscase verder uit te werken en gemaakte keuzes te onderbouwen. Als het aan ons ligt, gaan we voor de komende 40 jaar nieuwbouw plegen. En hierbij willen we naar een betaalbare situatie, hierbij ook oog hebbende voor de toekomst. Hoe de toekomst eruit gaat zien m.b.t. lidmaatschap van verenigingen is een vraagstuk waar ook NOC*NSF zich mee bezighoudt, maar wij zullen hier ook rekening mee moeten houden.

FC Lisse is hier al veelvuldig mee bezig. Zie het alternatieve voetbalaanbod van zaalvoetbal, 7 tegen 7 interne competitie, walking football en zomeravondvoetbal, maar ook de golf overdag zijn mooie voorbeelden. Recent zijn er ook gesprekken gestart met een scholengemeenschap voor de opzet van een voetbalklas en vindt er overleg plaats om het sportaanbod op ons complex te vergroten.

Begin van de zaterdagmiddag ben ik geland op Schiphol om aanwezig te zijn op onze nieuwjaarsreceptie. Ik heb afgelopen dagen een, onverwachts, bezoek gebracht aan het trainingskamp van ons vlaggenschip. Prima omstandigheden, prima sfeer, prima organisatie, prima gewerkt om volgende week weer klaar te zijn voor de tweede helft van het seizoen. Samen en zeker niet apart.

2018 had wat betreft ons vlaggenschip een teleurstellende uitkomst. Zeker als je dan de recente ontwikkelingen volgt, want al jaren weten we wat de licentie-eisen zijn en welke stappen je had moeten ondernemen.

Binnen onze vereniging zien we na de zomer een gelijkblijvend aantal spelende mannen. We zien wel een groei in het aantal voetballende meisjes en vrouwen. Een goede ontwikkeling. Nogmaals benadruk ik dat het Bestuur meisjes en vrouwen voetbal omarmt. Super trots zijn we op de certificering van het jeugdvoetbal. Het aanstellen van een hoofdopleidingen geeft meer structuur en we zullen de komende jaren hierin stappen vooruit maken. FC Lisse heeft het contract met Rory Roubos die vanaf 1 januari verder gaat als manager opleiding langdurig verlengd met een jaarlijkse evaluatie. Een van de aandachtspunten de komende jaren is hoe we de breedtesport hier meer betrokken krijgen bij de voetbalopleiding zodat ieder kind de kans heeft om de juiste aandacht te krijgen.

Binnenkort zullen wij ook ons bestuursprogramma presenteren voor de komende jaren (tot aan de nieuwbouw). De pijlers zijn: Verbinden, ondernemerschap, omgeving en toekomstbestendig. Pijlers die ook terugkomen in het sportakkoord, het eerste sportakkoord vanuit de overheid. In onze organisatie zullen we flexibel moeten zijn en blijven. Het op ‘oude’ wijze besturen van de vereniging hoort hier in mijn en inmiddels onze ogen niet meer bij. We moeten er vanaf dat veel vanuit het bestuur moet worden gestart. Al verbetert dit snel en snappen steeds meer mensen dat we met elkaar de vereniging moeten dragen.

De afgelopen maanden hoor ik steeds weer vaker: het wordt steeds gezelliger. Meer bereidheid om met elkaar de mouwen op te stropen. Vrouwen 1 die op zaterdag achter de bar staan, senioren die hun bijdragen leveren. Gunstige en positieve ontwikkelingen.

Onze vereniging kent vele vrijwilligers. Herkenbare maar ook veel onherkenbare toppers. Ik wil graag richting jullie mijn dank uitspreken. Jullie maken FC Lisse. We gaan straks weer een paar vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Maar niet voordat ik nog even wil terugkomen op “samen apart”. Dat we deze term gebruiken met de gemeente is één, maar laten wij met elkaar afspreken dat wij het “samen samen” noemen. We zullen namelijk met elkaar de uitdaging aan moeten gaan. En ik snap dat iedereen zijn plas wil doen op de tekeningen en we zullen, mocht het zover komen, avonden organiseren om een ieder mee te nemen. Dus mijn woorden voor 2019 zijn niet “samen apart” maar “samen samen”. We gaan de komende periode spannende maanden tegemoet maar we zijn er m.i. helemaal klaar voor, maar wel samen.

Voordat we straks nog een aantal vrijwilligers, terecht, in het zonnetje zetten, wil ik graag met jullie glas heffen en wens ik een ieder het allerbeste toe in 2019 en dat in goede gezondheid!

Leon Annokkee