Nationale vrijwilligersdag

Donderdag is het nationale vrijwilligersdag. Een goede aanleiding om stil te staan bij de vele vrijwilligers binnen onze vereniging. Aan het woord bestuurslid Dirk Bader, die o.a. het vrijwilligersbeleid in zijn portefeuille heeft en René Roodzant, die sinds enige tijd actief betrokken is bij de vrijwilligerscommissie.

“Vrijwilligers zijn als de kurk waarop onze vereniging drijft” zegt Dirk Bader, bestuurslid verenigingsontwikkeling. “En binnen FC Lisse zijn er zo’n 300 vrijwilligers actief en dat is heel veel. We doen het als vereniging dus bijzonder goed als het gaat om het huidige aantal vrijwilligers en we zullen er alles aan moeten doen dit voor de toekomst vast te houden. Daarom is het van belang dat we als bestuur weten wat we vragen van alle vrijwilligers en dat we duidelijk zijn in wat we als vereniging willen. Met enige regelmaat krijg ik de vraag: hoe komen we aan nieuwe vrijwilligers? Dat is niet alleen binnen onze vereniging steeds weer de vraag, maar daar worstelen heel veel clubs mee. Landelijk gezien is het binden van vrijwilligers aan je club, een enorm lastige opgave. Daar zijn een aantal redenen voor. De belangrijkste reden is dat het idee van het traditioneel verenigen sterk is veranderd. In vroeger tijden was er meer een mentaliteit van ‘zin of geen zin, de schouders eronder en dingen doen voor de club’. Vandaag de dag is dát geen vanzelfsprekendheid meer. Veel jongeren en jonge ouders hebben een drukke baan, een druk sociaal leven en een druk gezin. Vrijwilligerswerk? Nee, nu even niet….

En dat is jammer, want vrijwilligerswerk kan mensen namelijk heel veel brengen. Naast de vele sociale contacten en het plezier van samenwerken, brengt het mensen ook in vele nieuwe situaties en belevingen en biedt het uitdagingen. En als dingen dan uiteindelijk voor elkaar komen en lukken, geeft dat een enorme voldoening!

Wat doen we als bestuur aan het vinden van nieuwe vrijwilligers?” Dirk vervolgt: “het gaat er om dat we als bestuursleden snappen wat er veranderd in maatschappelijke zin en ook snappen dat de jonge generatie geheel anders in het leven staat dan ouderen. Onze communicatie zal dus per doelgroep afgestemd moeten zijn en zal de manier van benaderen steeds anders moeten zijn. Wat voor iedereen blijft gelden is een persoonlijke en directe benadering. Dat moeten we dus vooral blijven doen. Ik vraag meestal waarin iemand goed is en of hij/zij dat ook zou willen inzetten voor de vereniging. Op zoek gaan naar de bereidheid, leidt tot de goede verbinding. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen best iets willen doen voor de vereniging, maar je moet ze wel vragen. Als bestuurslid van een vereniging als de onze, ligt daar een enorme uitdaging. Vaak wordt dat te moeilijk gemaakt en blijkt de geschikte vrijwilliger al voor je neus te staan en kan er heel gemakkelijk van 1+1 3 gemaakt worden. En als de vrijwilliger dan eenmaal de draad heeft opgepakt, is het de kunst om steeds weer te bespreken hoe het gaat en wat er nodig is dit te blijven doen. Oprechte aandacht noem ik dat.”

Hoe staat het met de huidige vrijwilligerscommissie?

René Roodzant is al enige tijd het gezicht van deze commissie. René: “We zijn met een groepje enthousiaste mensen aan de slag om de vrijwilligers binnen de vereniging zo goed mogelijk te ondersteunen en zo veel mogelijk te waarderen. Dat is een boeiende klus. Samen met Misha van Zanten en Han Baak en met de ondersteuning van Dirk, zetten we de vrijwilligerscommissie momenteel verder op de kaart. Het bestuur heeft al langer geleden helder de kaders hiervoor uitgezet. Ik heb nagedacht over wat binnen dat beleid de speerpunten zijn en ben daarbij op het multi-B principe uitgekomen. Dat houdt in dat we bezig zijn met het Binnenhalen van nieuwe vrijwilligers, maar ook voortdurend bezig zijn met het Behouden van vrijwilligers. Dirk zei het al dat het daarbij draait om het steeds weer positief benaderen van vrijwilligers en soms gewoon een praatje pot maken. Dat brengt mij op een ander speerpunt, namelijk het Begeleiden van vrijwilligers. Binnen de commissie stellen we het begeleiden als belangrijke randvoorwaarde omdat gebleken is dat als je als vrijwilliger aan de slag gaat binnen onze vereniging, het zo maar kan zijn dat je niet weet bij wie je met welke vragen terecht kunt en voor je het weet de bomen door het bos niet meer ziet. We zijn daarom dan ook een achtervang en vraagbaak voor alle vrijwilligers. Om ons zelf als commissie goed te positioneren, zijn we momenteel in gesprek met twee nieuwe enthousiaste commissieleden, die zich bewust zijn van de meerwaarde die de commissie heeft en van hun eigen bijdrage daaraan. Samenwerken met een aantal mede enthousiaste vrijwilligers, zie ik als een zeer leuke uitdaging en we staan daarbij open voor suggesties en ideeën en natuurlijk ook voor nieuwe commissieleden.”

Dirk Bader: “De nationale vrijwilligersdag is een heel goed initiatief. Voor veel leden en bezoekers aan ons sportpark is het een vanzelfsprekendheid dat de bar geopend is op zaterdag, dat de kleedkamers schoon zijn, dat gasten ontvangen worden dat de toiletten schoon zijn en dat het veilig is op het sportpark. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Laatst kwam ik de kantine binnen bij een club in het zuiden van het land. Prominent achter de bar hing daar het bovenstaande bord. En dat is precies de spijker op zijn kop.

Onbetaalbaar wat de vele vrijwilligers doen en betekenen voor onze vereniging. Petje af voor hen die zich elke week weer belangeloos inzetten voor dat ene doel; dingen doen voor onze mooie club, zodat anderen daar plezier aan beleven. Allemaal kanjers met een groot geel/blauw hart, waar onze vereniging niet zonder kan.

Eigenlijk zou elke week één nationale vrijwilligers dag moeten hebben…..want elke vrijwilliger verdient dat, dubbel en dwars!”