Incasso contributie

Eind juli worden de contributies voor het seizoen 2019/2020 afgeschreven bij de leden die hiervoor een machtiging tot automatische afschrijving hebben afgegeven. De overige leden krijgen een factuur toegestuurd met het verzoek deze per omgaand te voldoen.