(Her) Opening kantine

Van de gemeente Lisse hebben wij de definitieve goedkeuring gehad voor de (her)opening van onze kantine en terrassen vanaf donderdag 2 juli a.s. Natuurlijk kijken we daar naar uit! Maar het is ook erg belangrijk dat dit goed wordt opgepakt. Daarom onderstaand nogmaals ter verduidelijking de kaders en richtlijnen waar wij ons aan dienen te houden. Gemeente zal toezien op handhaving en naleving hiervan. Voorzitter Leon heeft dit in de zijn laatste kolom “Van de bestuurstafel” ook duidelijk omschreven.

  • Volg de aangegeven routes; ingang via hoofdentree, uitgang via tochtportaal aan zijde hoofdveld. Dit geldt ook voor toiletbezoek.
  • Zitten in zowel kantine als op terrassen is verplicht. Staan is verboden!
  • Houd de markering van tafels, stoelen en barkrukken aan.
  • Houd de 1.5m richtlijnen aan.
  • Desinfecteer handen bij binnenkomst.
  • Bestelde dranken mogen uitsluitend in kantine en terrassen genuttigd worden.
  • Betaling uitsluitend via pin en/of Clubcard.
  • Geen alcohol verstrekking onder de 18 jaar.
  • Spreek elkaar aan op handhaving en naleving. Alleen dan kunnen we opengaan en blijven!

Onze tijdelijke slogan: Samen Sterk Tegen Corona, ook dat is FC Lisse. Welkom terug en laten WIJ dit met elkaar doen.