FC Lisse stelt Kevin Winter aan als technisch manager

Kevin Winter is per 1 augustus als eindverantwoordelijke toetreden tot de bestaande technische commissie zaterdagselectie. Kevin gaat de rol van technisch manager vervullen. Uit de evaluatie van de technische commissie is naar voren gekomen dat een invulling van vooral de technische kant van de taken van de technische commissie behoefte had extra mankracht. Hiervoor is een functieprofiel opgesteld en uit de gesprekken die zijn gevoerd is de naam Kevin Winter naar voren gekomen. De technisch manager zal contactpersoon zijn voor de technische- en medische staf en spelers uit A-selectie. De huidige TC (met Paul van der Veen, Rob van Amsterdam, Robin Stolp en Guillaume Pocorni) blijft verder intact. Hiermee wordt invulling gegeven aan de verdere professionalisering van dit onderdeel van onze vereniging. Door de invulling van de rol van technisch manager, zal de vacature van bestuurslid prestatiesport niet worden ingevuld. De technische commissie heeft als bestuurlijk aanspreekpunt het dagelijks bestuur met als eerste contactpersoon de voorzitter.