FC Lisse, méér dan een ‘voetbalcluppie’..

Door de jaren heen heeft FC Lisse getoond meer te zijn dan een vereniging waar wordt opgeleid voor de voetbalsport en waar die sport wordt bedreven. De organisatie rondom deze activiteiten biedt soms mogelijkheden aan jonge mensen een stageplek te vinden die aansluit bij hun opleiding. In het verleden liepen er nogal eens stagiaires rond van de CIOS sportopleiding. Later vonden ook andere studenten hun leerweg bij FC Lisse.

Toen Denise Vink dan ook een stageplek zocht voor haar hbo-opleiding Sport Management & Ondernemen (‘Sportkunde’) koos ze niet voor de makkelijke weg om een door de school aangeboden stageplek te gebruiken, maar richtte ze haar blik op FC Lisse. De stage was een zgn. major stage die gedurende een half jaar plaatsvindt tegen het einde van de studie. Hetgeen inhoudt dat de stage-opdracht strategisch moest zijn en dus passend bij de opleiding.

Na uitvoerig overleg tussen schoolleiding, vertegenwoordiger(s) van FC Lisse en natuurlijk Denise zelf werd ruim een half jaar geleden de inhoud van de stage opdracht opgesteld. Het werd een tevredenheidsonderzoek onder sponsoren met daaraan gekoppeld een peiling naar de interesse voor een digitaal platform in de vorm van een gemeenschappelijke app voor het realiseren van een uitgebreid netwerk. En daar hebben alle leden van de business club inmiddels weet van, want het overgrote merendeel heeft de app al actief in zijn mobiele telefoon, met of zonder de hulp van Denise. Met ruggensteun van Rob Faas en vooral de intensieve begeleiding van Gerrit Valk (Grain Grafische Realisatie) is Denise onlangs met lof geslaagd voor haar stage opdracht. De komende tijd neemt Denise de laatste hobbels voor het afronden van haar opleiding.

En zo heeft FC Lisse weer eens blijk gegeven van haar maatschappelijke betrokkenheid en getoond méér te zijn dan alleen een voetbalcluppie.

Wij wensen Denise veel succes met de laatste loodjes van haar studie !