Corona protocollen FC Lisse

Beste leden,

Het coronavirus houdt ons al lang bezig en zoals de vlag er nu bijhangt zal dit ook nog wel even gaan duren. Er is met elkaar meer discipline nodig om deze wedstrijd te winnen. In de afgelopen zomermaanden hebben we zoveel als mogelijk binnen de gestelde kaders de velden beschikbaar gehouden. De leden hebben in de zomermaanden door kunnen trainen en daar is veel gebruik van gemaakt. Mooi want daar doen we het met elkaar voor.

Het zomeravondvoetbal op vrijdagavond gaat ook goed waarbij de organisatie een groot compliment verdient dat zij met alle teams goed blijven communiceren over de regels. Bij de wedstrijden van het eerste hebben we pilots gedraaid om te bezien hoeveel mensen wij met inachtneming van de regels kunnen laten kijken. Het is leerzaam geweest maar we gaan richting 29 augustus en dan begint het voetbalseizoen weer voor bijna alle teams. Op deze dag mogen wij ruim 45 wedstrijden organiseren en dat binnen de maatregelen. Dat kan niet zonder dat we hierover afspraken maken. En hierbij zullen en kunnen wij niet altijd vrienden maken, maar terug naar het oude normaal kunnen we nog niet.

Wij hebben na breed overleg in de vereniging gekozen om zoveel mogelijk mensenmassa’s te willen spreiden. Dit houdt in dat wij extra koffie/thee punten maken om zo minder tot geen loopbewegingen in en naar de kantine te krijgen. Het aantal mensen wat binnen mag zijn is beperkt dus vragen wij aan alle toeschouwers bij jeugdwedstrijden om buiten koffie en thee te halen en na afloop ook z.s.m. richting huis te gaan zodat ook andere teams hun wedstrijden kunnen voetballen. Zeer belangrijk is ook dat tijdens het eventueel kijken naar wedstrijden toeschouwers zich verspreiden langs het veld zodat de 1,5 meter kan worden toegepast. Er is ruimte maar blijf niet staan op de standaard plekken. Verspreid, verspreid, verspreid.

Protocollen

Een aantal zaken hebben wij nog in onderzoek. Je kunt hierbij denken aan:

  • Verplaatsen van speeldag voor teams, groeperingen om het aantal activiteiten over meerdere momenten te spreiden
  • Verplaatsen van aanvangstijd eerste elftal
  • Looproutes aanpassen
  • Verplaatsen commissiekamer
  • Het intekenen voor een teamtafel met tijdslot in de kantine

We kunnen alles zo goed mogelijk bedenken en beschrijven, maar uiteindelijk gaat het gewoon om ons eigen gedrag. Neem je eigen verantwoording en zorg dat je zelf, een ander en ook de vereniging niet in de problemen brengt. We hebben vooral nu elkaar kei- en keihard nodig.

Waar nodig zullen we bijsturen. Valt er niet meer bij te sturen en menen mensen zich niet te hoeven houden aan de regels dan is verzoek kort en krachtig: BLIJF WEG! Er zijn vele vrijwilligers actief en zij zetten zich in om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Ook de vrijwilligers verdienen dat de regels worden gerespecteerd. Het kan zijn dat u wordt aangesproken of verzocht wordt om mee te werken. Werk mee en gooi je coronafrustratie er niet direct uit. Mocht je vragen, opmerkingen en/of verbeteringen hebben of zien, meld je dan bij onze corona-coördinator Dick Teeling. Hij is per mail bereikbaar op: dick.teeling@casema.nl.

Ik reken op u en laten we ons met elkaar inzetten dat zoveel mogelijk kinderen, mannen en vrouwen hun favoriete hobby kunnen uitoefenen. Dat kan alleen met elkaar. Trainers en leiders en ouders van de jeugd worden nog apart geïnformeerd over hoe omgegaan moet worden met de wedstrijdkleding.

Met blauw gele groet,

Namens het bestuur en managers FC Lisse

Leon Annokkee | voorzitter