Contributie seizoen 2018-2019

Op 13 juli a.s. zullen de bedragen voor contributie, seizoenkaarten en donateursbijdragen weer automatisch worden afgeschreven. Wij verzoeken u voor voldoende saldo te zorgen. Iedereen die een machtiging voor automatische afschrijving heeft afgegeven, ontvangt een korting van € 10,00 op de contributie als de incasso in één keer slaagt. Bij stornering om welke reden ook zal de korting komen te vervallen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@fclisse.nl.