Contributie inning

Nu bekend is dat we “gewoon” van start gaan, zullen we ook “gewoon” de contributie inning laten plaatsvinden. Vanuit de ledenadministratie volgt nog een bericht op de website over de exacte datum van incasseren. Mocht u doordat uw situatie is veranderd afspraken willen maken over wijze van betalen van de contributie, neemt u dan zelf contact op met onze administratie via info@fclisse.nl. Kom hier tijdig mee dan wordt samen gekeken naar een oplossing. Zoals eerder gemeld houden we contributie gelijk en zal de door ALV geaccordeerde verhoging, gezien de situatie, nog niet worden doorgevoerd. Op de ALV van oktober zullen wij dit verder bespreken voor de periode hierna.