Aanvoerders overleg senioren en veteranen goed bezocht

Vorige week vond het aanvoerdersoverleg plaats. Ditmaal waren alle seniorenaanvoerders met enkele teamleden uitgenodigd door het bestuur, om het reilen en zeilen binnen de seniorengeleding en een aantal belangrijke toekomstgerichte onderwerpen te bespreken. Met een man of 25 was het een goede opkomst. Onder leiding van bestuurslid Dirk Bader werd als eerste aandacht geschonken aan de scheidsrechtersperikelen. Lid van de scheidsrechterscommissie Yolanda Richter lichtte de werkzaamheden van de commissie toe. Dit seizoen is het nieuwe systeem ingevoerd door de commissie waarbij elk thuisspelend team gevraagd wordt om 1 scheidsrechter te leveren. Hoe wordt dit ervaren en is ieder teamlid ook bereid hieraan mee te werken? Na wat discussie was de slotsom dat de huidige manier wordt voortgezet tot aan het einde van het seizoen.

Een ander gespreksonderwerp was het schoonhouden van de kleedkamers. Vrijwilligers Aat van Prooijen en Tom de Vries lopen nogal eens aan tegen extreem en onnodig vervuilde kleedkamers. Ook vernieling is soms aan de orde. De oproep die Dirk namens het Bestuur deed is om rekening te houden met onze vrijwilligers en geen onnodig vuil in de kleedkamers achter te laten. Mede door een kort woordje dinsdagavond tijdens het overleg van Tom de Vries, is er meer begrip ontstaan voor het schoonhouden van de kleedkamers.

Ook het kledingplan voor de senioren en veteranen is besproken. In navolging op het kledingplan voor de jeugd, onderzoekt het bestuur momenteel de haalbaarheid van uitbreiding van het kledingplan voor de senioren en veteranen. Dit kan niet zonder sponsors en een eigen bijdrage van de spelers. De aanvoerders staan positief tegenover de plannen en ondersteunen dit, waardoor het bestuur hiermee verder kan.

Er kan worden teruggeblikt op een goede bijeenkomst. Dirk Bader: “de senioren en veteranen geleding is voor de vereniging net zo belangrijk als elke andere leeftijdsgroep. Soms wordt dat door de senioren en veteranen zelf wat onderkent. We vinden het belangrijk om als bestuursleden met enige regelmaat direct in gesprek te zijn met hen. Wat mij positief stemt is dat de senioren blijk geven dit ook te willen. Bijna elke team was vertegenwoordigd dinsdagavond en de afwezige aanvoerders hebben zich netjes afgemeld. Ik concludeer daaruit dat de betrokkenheid vanuit deze groepering richting bestuur en vereniging als geheeld, goed te noemen valt. Ook voor deze leeftijdsgroepering vinden we het belangrijk om te weten wat er leeft onder onze leden en spelen we in op de behoeftes die er zijn. Daarin hebben we dinsdagavond goede stappen gezet. En als we dan gezamenlijk een biertje drinken aan de bar na afloop, dan denk ik; prima resultaat en de goede mindset gecreëerd met elkaar. Een mooi voorbeeld van #samensterk!”

De volgende ontmoeting met het bestuur is tijdens het seniorenontbijt op 10 maart.