• Een kleine 2 weken geleden, voor aanvang van het seizoen, heb ik in mijn schrijven u meegenomen in een aantal maatregelen welke wij moeten nemen, handhaven en waarop we worden gecontroleerd inzake de corona maatregelen. Zoals aangekondigd wordt dit door de Corona-kerngroep o.l.v. Dick Teeling wekelijks geëvalueerd en waar nodig verbeterd en aangepast. We doen dit met z’n allen op dit moment als FC Lisse niet verkeerd maar we zullen iedereen en elkaar hierin scherp moeten houden en we moeten elkaar kunnen en blijven aanspreken. Het fenomeen teamtafel is op één team na acceptabel gegaan. Dit betreffende team ontvangt of heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een gesprek. We willen dit faciliteren maar kan alleen wanneer iedereen zich aan de afspraken houdt.

  Onderstaand een aantal verbeter- en aanpassingspunten welke zijn doorgevoerd;

  • Tafels in kantine zijn anders opgesteld op verzoek en in overleg met handhaving. Deze dienen in deze opstelling te blijven staan!
  • Geen extra tafels en stoelen meenemen naar terrassen. Ook hier geldt VOL=VOL
  • Thuisspelende senioren-, vrouwen- en jeugdteams > 18 jaar kunnen via Whatsapp reserveren voor een teamtafel op het overdekte Sfeerterras. Tijdssloten zijn bekend bij alle aanvoerders en hou je hieraan.
  • Commissiekamer verplaatst weer naar binnen. Hier kunnen maximaal 3 personen (2 gastheren-/dames en 1 leider/ trainer) tegelijk zich aanmelden
  • Dienstdoende EHBO-er heeft zijn/haar thuisbasis vanuit ontvangstruimte Golf
  • 7×7-voetballers gaan zich meer verspreid over de zaterdagmiddag voetballen i.v.m. betere spreiding
  • Zaalkleedkamers kunnen op zaterdagmiddag gebruikt worden door 7×7-voetballers, hou je aan de indeling
  • Koffiebar buiten bij veld 10 vervalt.
  • Koffiebar buiten bij veld 3 zorgt voor goede spreiding, ontlasting van de kantine en zal ook de komende tijd op de zaterdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur open blijven
  • Beschikbare kleedkamers worden door programmamakers tijdens wedstrijddagen zoveel mogelijk benut en ingedeeld. Kleedkamers kunnen niet door meerdere teams gebruikt worden dus niet ieder team heeft een kleedkamer ter beschikking. Hou je aan het schema.
  • Kantine sluit a.s. zaterdag (19 september) om 18.30 uur en Sfeerterras om 17.15 uur. Dit i.v.m.  activiteiten van de Harddraverijvereniging.

  Bij deze nogmaals dank aan een ieder die zich op zijn of haar manier inzet voor onze club en de vele handjes die zich spontaan of via Taakie hebben aangemeld voor één of meerdere taken. Vele handen maken nog steeds licht werk en iedere vrijwilliger is voor ons “onbetaalbaar en onmisbaar”.

  Om binnen de maatregelen dit te kunnen organiseren hebben we elkaar nodig. Hou je aan de afspraken en afstanden. Wij rekenen op jullie.

  Met blauw/gele groet,

  Het bestuur