• Onze flexibiliteit is weer gevraagd. De besmettingen lopen op, de lontjes worden korter maar we moeten nog even door. Leuk? Nee. Noodzakelijk? Ja. Natuurlijk willen we blijven voetballen en voor 95% van de club, moeten we dit ook zo goed mogelijk invulling geven. Maar het is door de maatregelen niet altijd even vanzelfsprekend. De controle aan de deur is verplicht en hierin kunnen wij geen uitzonderingen maken en gelukkig gaat dit in 99% van de gevallen hartstikke goed. En daar focussen we ons op. Voetballen van ons vlaggenschip zonder supporters en sponsoren is betreurenswaardig. Voetballen op dat niveau zonder publiek hoort niet.

    Eind oktober hebben we de ALV gehad. Hier is Marc Gozeling definitief toegetreden tot ons bestuur. De jaarcijfers zijn besproken, begrotingen gepresenteerd en het vorige seizoen is met een positief financieel resultaat afgesloten. De kunstgrasvelden worden veelvuldig gebruikt en hierover horen we positieve geluiden. Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt over het onderhoud en dit zal FC Lisse verzorgen middels inhuur van specialisten en/of eigenwerkzaamheid. Hierdoor kunnen we blijven werken aan een optimale bespeelbaarheid. De vrijwilligersdag/-avond hebben we moeten uitstellen maar wat in vat zit, verzuurt niet.

    De bouw vordert gestaag en loopt volgens planning. Het komt allemaal dichter en dichterbij. De bar(ren) qua ontwerp (de indeling was al eerder afgestemd) gaat richting definitieve invulling en ook SKOL heeft idee voor de meubels voorgelegd. In januari staat op de planning het plaatsen van de eerste steen en dan gaan we richting de finishlijn. Het vraagt veel overleg maar de samenwerking tussen vrijwilligers van FC Lisse, bouwteam, gemeente en aannemer verlopen goed. Dus we gaan met elkaar de finishlijn ook halen om zo een mooi mogelijk resultaat te bewerkstelligen.

    Als laatste punt kan aangegeven worden dat de beoordelingsinstantie een positieve auditrapportage heeft gepresenteerd voor de hercertificering van onze Regionale Jeugd Opleiding. Het is nu wachten op de KNVB of zij de positieve audit onderschrijven en de hercertificering definitief maken.

    Voor de Sinterklaas wens ik iedereen ondanks de beperkingen fijne momenten toe met elkaar. Blijf ook lief voor elkaar, vooral nu, juist nu!