• De eerste vergadering van het nieuwe seizoen 2021/2022 heeft donderdag 1 juli plaatsgevonden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen om weer te kunnen voetballen.

  • Voorafgaand aan de bestuursvergadering hebben we gesproken met twee vertegenwoordigers van de commissie sportiviteit & respect en de vertrouwenscontactpersonen. We hebben onze waardering uitgesproken en hebben met elkaar geconstateerd dat we blij zijn hoe we dit binnen de vereniging hebben geregeld. De vertrouwenscontactpersonen zijn op cursus geweest en hieruit komen nog verbeteringen.
  • Hierna hebben we gesproken met de mannen van veldindeling en kleedkamerindeling. Zij hebben een topprestatie geleverd afgelopen seizoen en iedereen aan het voetballen en trainen te kunnen houden met alle uitdagingen die er lagen. Voor aankomend seizoen liggen er mogelijk nog grotere uitdagingen. Want met groeiend aantal elftallen liggen er uitdagingen bij het trainingsschema, indeling van de velden voor trainingen en vooral ook bij het spelen van wedstrijden op de zaterdagmiddag. Neem hierin mee de sloop van de kleedkamers en wijzigingen van looproutes en je hebt een aardige puzzel. Er wordt een aanzet gemaakt hoe zij de oplossingen zien en hierna zullen we een werkgroep oprichten om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • Aan de bestuurstafel zijn de volgende zaken behandeld:
   • Ingekomen stukken
   • Financiële update
   • Voorstel van scheidsrechterscommissie is akkoord bevonden en wij wensen Yolanda en Sander Richter heel veel succes en vooral ook plezier met de uitvoering hiervan.
   • Gesproken om de vrijwilligerscommissie nieuw leven in te blazen
   • De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Deze zijn vastgesteld en kent een ingangsdatum van 1 juli 2021. Op de ALV zullen we hier in het kort een toelichting op geven.
   • Update nieuwbouw https://www.fclisse.nl/update-nieuwbouw-ter-specke/
   • Update vervanging kunstgras. De exacte planning is (helaas) nog niet bekend. Zodra deze bekend is, zal deze direct bekend worden gemaakt.
  • Vanuit de exploitatie is voorstel gekomen om geen verslechtering te krijgen van onze benodigde marge. Daarom is aanpassing van de prijzen van enkele producten, i.v.m. verhoogde inkoopprijzen bij onze leveranciers, benodigd. De verhogingen gaan per 1 juli in.
  • Per 1 juli is het ook verplicht om statiegeld op kleinere plasticflessen te berekenen. Hier krijgt ook FC Lisse mee te maken. Bij aanvang van de wedstrijden in het nieuwe seizoen, zal dit verder uitgewerkt worden en hierbij wordt ook gekeken naar ons huidige assortiment.
  • De kantine is op zaterdag 17 en 24 juli gesloten.
  • Bij veld 1 zijn twee nieuwe verkooppunten bijna klaar voor gebruik. Met dank aan de klusploeg en onze sponsor AW groep voor het grondwerk en stelconplaten zal de komende periode de barcontainers verder gereed gemaakt worden voor gebruik. Ook is de noodtrap die aan het oude gebouw stond, verplaatst naar achter de tribune zodat het mediateam weer veilig naar boven kan.

  Rest ons iedereen een fijne vakantie toe te wensen. Hou jezelf en de andere in de gaten zodat we de competities in seizoen 2021/2022 helemaal uit kunnen spelen.