• Donderdag 3 december heeft bestuursoverleg plaatsgevonden met voor de eerste keer aangeschoven Marc Gozeling. Marc is door secretaris Ernst-Jan vorige week meegenomen in hoe een en ander werkt bij FC Lisse.

  • De grond bouwrijp maken is inmiddels gestart. Het is inmiddels goed zichtbaar. Helaas wachten wij vanaf juni al op getekende overeenkomsten en communicatie hieromtrent vanuit de gemeente. Deze overeenkomsten zijn nodig om als club de volgende stappen te kunnen zetten in het proces. Inmiddels is naast de verantwoordelijk wethouder ook de burgemeester en wethouder sport hier ook over geïnformeerd en begint de tijd te dringen.
  • Over twee weken zullen ook de managers verder ingelicht worden over wat er verder nog moet gebeuren en hoe stappenplan er uit komt te zien om te komen tot een nieuwe accommodatie.
  • Er heeft een vervolg gesprek plaatsgevonden, de eerste keer in aanwezigheid van Marc, over de vervanging van kunstgrasvelden tussen FC Lisse, gemeente Lisse en een adviesbureau namens de gemeente. De vervanging staat voor komende zomer op de rol. De gemeente Lisse is als verhuurder van de kunstgrasvelden aan zet om een en ander uit te werken en te onderzoeken. Per 1 januari neemt de club wel onderhoud over van de huidige kunstgrasvelden.
  • We constateren dat waar het mogelijk is de velden zeer goed worden gebruikt. Er zijn veel wedstrijdjes op zaterdag, toernooien. Goed om te zien. We blijven ons verbazen dat voor groep ouder dan 18 er niet “normaal” getraind kan en mag worden. Dat er beperking zijn/blijven op kantine en gebruik van kleedkamers daar kan nog enig begrip voor worden opgebracht maar vitaliteit is super belangrijk en ook sociaal gezien is het belangrijk om met elkaar te kunnen sporten. Dinsdag hopelijk meer duidelijkheid vanuit de overheid.
  • De KNVB heeft laten weten dat de competitie van ons vlaggenschip wordt uitgespeeld in twee poules, bekend onder scenario 3. FC Lisse had als eerste voorkeur opgegeven het uitspelen van de gestarte competitie maar wanneer niet voor half december normaal getraind kon worden dat dan scenario 3 de voorkeur had. De mannen van Raymond Bronkhorst moeten dus opnieuw beginnen want behaalde punten tellen niet meer mee.
  • Kevin Winter is samen met de technische commissie gevorderd met de gesprekken. De selectie begint zijn vorm al te krijgen. Mooi dat de spelers graag willen blijven en dat de talenten ook de stappen maken.
  • Er heeft ook een evaluatiegesprek plaatsgevonden met Rory Roubos, manager opleiding. Naast invulling van zijn eigen rol is ook gesproken over hercertificering van Regionale opleiding certificaat. Het bestuur heeft besloten om akkoord te geven om dit proces te gaan starten.
  • John Cuvelier heeft laten weten dat hij i.v.m. zijn gezondheid zijn imposante trainerscarrière gaat afsluiten bij FC Lisse. John gaat nog nadenken wat hij nog wel wil en kan doen. Wij hopen mede voor hem dat we weer zo snel mogelijk kunnen gaan voetballen zodat hij een verdient afscheid kan krijgen van zijn mannen.
  • Het bestuursprogramma heeft de laatste check gehad. De doelstellingen zijn inmiddels aangeleverd en zullen worden toegevoegd aan het programma zodat we deze begin januari kunnen presenteren.
  • De spelers, trainers van het vlaggenschip en trainers in de opleiding hebben een geste gedaan m.b.t. hun vergoedingen. Dank hiervoor.
  • Taakie heeft succesvolle pilot gehad binnen de club. Het is een mooie tool om te kunnen gebruiken. Het bestuur is hierover positief maar Taakie moet wel gedragen worden. Doordat de vrijwilligerscommissie nog geen coördinator kent, ziet het bestuur het nog niet zitten om de betaalde optie aan te schaffen. Zij geeft de voorkeur om eerst te komen tot invulling van vrijwilligerscommissie. Wilt u over deze rol meer informatie dan kunt u contact opnemen via secretaris@fclisse.nl.
  • De jongste jeugd heeft heel veel schoenen neergezet en weer opgehaald. Mooi om te zien. We willen de Sint en zijn gevolg (sponsoren, vrijwilligers, club van 100) bedanken voor hun bijdragen en wensen de kinderen veel plezier met hun cadeaus!