• Door de corona beperkende maatregelen is de Algemene Leden Vergadering, die op donderdag 22 oktober op de agenda stond, verplaatst. Voorlopig is als nieuwe datum donderdag 12 november gekozen. Aanvangstijd 19.30 uur en locatie Businessroom.

    Deze vergadering kan alleen doorgang vinden als we kunnen voldoen aan de gestelde eisen door de Overheid. We  willen deze vergadering bij voorkeur fysiek door laten gaan. Mocht het niet anders kunnen, dan zal er besloten worden de vergadering digitaal te laten plaatsvinden.

    We houden u zeker op de hoogte de komende periode.

    Het bestuur