• Sinds gisteren, maandag 11 januari 2021, staan er hekken rondom het nieuwbouwdeel voor de toekomstige sporthal. Dit verhoogt de veiligheid voor degene die ons sportcomplex bezoeken maar zorgt ook ongetwijfeld voor verwarring.

    Trainers die trainingsballen moet pakken uit de buitenruimte dan wel uit de lange gang kunnen dit doen door vanaf het parkeerterrein te lopen via het pad langs de natuurgrasvelden 3 t/m 6 en de buitenkleedkamer. Aan de kopse kant van het gebouw zijn de ballenruimtes in de lange gang bereikbaar. Kortste route naar de trainingsvelden 7/8 & 10 is vervolgens via de weg tussen hoofdveld en huidige sporthal. Deze route blijft gedurende fase 1; sloop eerste deel kleedkamers en nieuwbouw sporthal in tact. Advies en dringend verzoek om het voormalig gebacoveld (parkeerterrein) zoveel mogelijk te vermijden. Met name met slecht weer verandert dit veld en route richting bouwkeet in een modderpoel.