• Onlangs hebben bestuur en Rory Roubos de overeenkomst met Rory geëvalueerd als onderdeel van de jaarlijkse evaluatie. Uitkomst van het evaluatiegesprek is dat beide partijen positief zijn over de samenwerking en tevreden zijn over de ontwikkeling van de Regionale Jeugdopleiding. Vandaar dat de samenwerking wordt voortgezet. Er is sprake van een doorlopend contract tot medio 2022.

    Rory is in het bezit van de KNVB-licentie UEFA A YOUTH. Vanaf seizoen 2017/18 is hij manager opleidingen (hoofd opleiding in terminologie van de KNVB) van FC Lisse. Onder zijn leiding heeft de opleiding een sterke ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. Met als uiteindelijk resultaat het KNVB-certificaat Regionale Jeugd Opleiding (RJO) in seizoen 2018/19.

    Een belangrijke opdracht die het bestuur aan Rory heeft meegegeven is hercertificering van de Regionale Jeugdopleiding. Een driejaarlijks terugkerend proces. Begin 2021 wordt er intern gestart met de voorbereidingen met de bedoeling dat het gehele proces van hercertificering in oktober 2021 succesvol is afgerond. De audit om voor hercertificering in aanmerking te komen wordt uitgevoerd door het bedrijf NMC Bright. Hiervoor wordt de gehele club weer doorgelicht waarbij aan een groot aantal punten voldaan moet worden. Dit varieert van de missie, visie en het beleid met betrekking tot jeugdvoetbal, het niveau waarop gespeeld wordt door de verschillende prestatiesportteams, het meten van resultaten, alsmede de invulling van de medische staf.
    * Zie artikel op voetbalplatform Voetbal in de Bollenstreek: Blik op de Jeugd bij FC Lisse
    * Zie artikel  van vakblad de Voetbaltrainer: Top 200 best presterende amateurclubs (jeugdopleiding)

    Het bestuur en Rory zijn tevreden over de gang van zaken binnen de opleiding. Onder vermelding dat het wel stappen wil blijven maken in de positieve ontwikkeling van jeugdspelers en -trainers. Innovatief en creatief blijven waarbij de ingezette weg om talentvolle jeugdspelers aan te laten sluiten bij de selectie van FC Lisse 1 steeds meer aandacht krijgt. Onder de voorwaarde dat er blijvend aandacht is voor de belangen van de gehele verening. Oftewel, bij FC Lisse doen we het samen!