• Er zijn nieuwe maatregelen van kracht om het coronavirus in te dammen. De huidige maatregelen hebben onvoldoende geholpen dus het vraagt om strenger beleid. Vanaf heden gelden onderstaande maatregelen allen conform de richtlijnen van NOC|NSF en de KNVB. De maatregelen:

  • Al het competitievoetbal wordt stilgelegd voor zowel veldvoetbal (senioren en jeugd) als ook zaalvoetbal.
  • Alle spelers in de teams binnen onze jeugdcompetities (t/m 019), mogen sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club. Bij de O19 trainen spelers uit het team die 18 jaar zijn apart van het team in herkenbare (hesjes), afgescheiden groepjes van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar onder leiding van de trainer.
  • Voor senioren geldt: niet als team trainen.
  • Het eerste zal komende week als pilot conform de regels van NOC|NSF en KNVB een aantal trainingen doen met maximaal 4 spelers per groepje en op 1,5 meter onderling van elkaar. Hierover zijn ook aanvullende (strenge)afspraken gemaakt en heeft de staf een plan van aanpak ingediend. Na de pilot kijken we na een vervolg.
  • Alle kleedkamers zijn per heden gesloten. Dit geldt voor alle gebruikers van ons sportcomplex.
  • Het clubhuis is en blijft gesloten.
  • Het spelen van onderlinge oefenwedstrijden (oefenwedstrijden tegen andere verenigingen zijn ten strengste verboden) kan op zaterdag en mocht je hiervoor een verzoek hebben, kan je dit verzoek indienen bij Dick Teeling. Ook eventueel verzoek om gebruik van de zaal op zaterdag door de jeugd kan bij Dick worden ingediend.
  • Publiek is en blijft niet toegestaan; blijf de lijn volgen die de jeugd en haar ouders al zo goed doen.
  • Voor de golf geldt dat iedereen vanaf 18 jaar alleen mag sporten op 1,5 meter afstand en niet meer dan met 4 personen. Golf kan doorgang vinden maar met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De golf heeft verdere maatregelen gecommuniceerd met haar leden.
  • Voor badminton geldt maximaal 30 personen in de zaal. Er mag conform richtlijnen van Badminton bond geen dubbelspel gespeeld worden. Alleen spelen van single trainingswedstrijden is toegestaan.

  Wij wensen een ieder veel voetbalplezier. Laten we ons goed aan de regels houden dan kunnen straks ook de senioren weer een balletje trappen.