• Nieuwbouw nieuws

 • Bekijk de nieuwbouw video

   

  Na een lange besluitvormingsfase en bouwtechnische uitwerking gaan we starten met bouwen. Omdat we deels op dezelfde locatie bouwen is het een ingewikkeld bouwproces met meerdere fases van bouwen en slopen. Voordat de bouw van start gaat, wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Vanaf de start bouw zijn er 4 fases. Wanneer de nieuwbouw in zijn geheel is opgeleverd (na fase 3b), wordt aansluitend gestart met de herinrichting van het Ter Specke terrein (parkeervoorziening/toegang etc.) De werkzaamheden voor het bouwrijp maken, worden uitgevoerd door aannemersbedrijf AHCO uit Lisse.

  Het bouwrijp maken en de voorbereidingsfase gaat starten in de week van 16 november (week 47)

  Week 47 – week 52

  -  vanaf 16 november wordt er gestart met het weghalen bosschages + fietsenrekken + scooter parkeerplaats + putting green.

  -De voorbereidingen betreffen sloop kleedkamers aan de gevelzijde + commissie kamer, entree en zaalkleedkamers aan de gevelzijde, leeghalen afkoppelen etc.

  -verplaatsen fietsenrekken naar locatie (voormalig) putting green + aanleg van omleidingsroute.

  -aanleggen riool, verbinding maken tussen de twee sloten op het sportpark, afkoppelen straatverlichting + aanleggen tijdelijke verlichting.

  -start sloop kleedkamers is na de kerstvakantie, voor de kerstvakantie moet alles sloop klaar zijn!

  -plaatsen portacabin met voorzieningen (=tijdelijke commissie kamer) nabij veld 10.

  Afzetten bouwterrein (zie overzichtstekening). Ingang voor gebruikers sportpark (zowel fietsers als auto’s) uitsluitend via het wielerviaduct, bouwverkeer gaat via de andere toegang. Bouwterrein wordt afgezet met hekken, een groot gedeelte van het Gebako veld wordt bouwplaats (voor bouwketen/materiaal/materieel etc.).

  De ingang voor de accommodatie van FC Lisse (ook de zaal) is uitsluitend via de hoofdingang van de kantine. Looprouten zullen om de bouwplaats komen.

  Week 1-4

  Sloop kleedkamers +commissie kamer en start bouwvoorbereidingen.

  Bouwfases

  Fase 1 bouw sporthal

  De verwachting is dat de bouw van fase 1 start week 5/6 en duurt tot bouwvak 2021.

  Fase 2 sloop huidige sporthal (na oplevering nieuwe sporthal)

  Fase 3a start bouw accommodatie FC Lisse (na bouwvak 2021)

  Fase 3b slopen huidige kantine FC Lisse (voorjaar/zomer 2022)

  We zullen iedereen regelmatig informeren over de voortgang van de nieuwbouw en de gevolgen voor de vereniging. Bij de volgende fases zullen we tijdig aangeven wat de consequenties zijn van deze werkzaamheden De volgende tekeningen geven een beeld van de werkzaamheden. De tekeningen en planningen zijn indicatief.

  Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Chris van Salm, bestuurslid FC Lisse portefeuille Nieuwbouw.

  Nieuwbouw nieuws 2 Nieuwbouw nieuws 3

  Nieuwbouw nieuws

  Nieuwbouw nieuws 1