• Nieuwbouw nieuws

  • De planning van de nieuwbouw

    Na een lange besluitvormingsfase en bouwtechnische uitwerking gaan we starten met bouwen. Omdat we deels op dezelfde locatie bouwen is het een ingewikkeld bouwproces met meerdere fases van bouwen en slopen. Voordat de bouw van start gaat, wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Vanaf de start bouw zijn er 4 fases. Wanneer de nieuwbouw in zijn geheel is opgeleverd (na fase 3b), wordt aansluitend gestart met de herinrichting van het Ter Specke terrein (parkeervoorziening/toegang etc.) De werkzaamheden voor het bouwrijp maken, worden uitgevoerd door aannemersbedrijf AHCO uit Lisse. Fase 3a start bouw accommodatie FC Lisse (na bouwvak 2021) Fase 3b slopen huidige kantine FC Lisse (voorjaar/zomer 2022) We zullen iedereen regelmatig informeren over de voortgang van de nieuwbouw en de gevolgen voor de vereniging. Bij de volgende fases zullen we tijdig aangeven wat de consequenties zijn van deze werkzaamheden. De volgende tekeningen geven een beeld van de werkzaamheden. De tekeningen en planningen zijn indicatief. Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Chris van Salm, bestuurslid FC Lisse portefeuille Nieuwbouw. Nieuwbouw nieuws 2 Nieuwbouw nieuws 3 Nieuwbouw nieuws Nieuwbouw nieuws 1