• Missie, visie en kernwaarden

  Missie

   

  FC Lisse is een toonaangevende, gastvrije en maatschappelijk betrokken voetbalvereniging in de Bollenstreek, met zowel een dorpskarakter als een landelijke uitstraling. Voor de leden staat plezier voorop. Verantwoordelijke en betrokken leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en arbitrage komen samen op een representatieve en veilige accommodatie waar zowel prestatief als recreatief kan worden gesport in een familiaire sfeer, waarbij sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.

   

  Visie

  FC Lisse is voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt en plezier de boventoon voert.Plezier komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen selectievoetbal, waarbij op een zo’n hoog mogelijk niveau wordt gevoetbald, en waarbij voor niet-selectieteams op een passend niveau kan worden gevoetbald. Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

   

  Kernwaarden

   

  FC Lisse, de enige voetbalvereniging in Lisse, in het hart van de voetbalgekke Duin- en Bollenstreek, is een grote en krachtige vereniging waar 2000 sporters en vrijwilligers, waar-onder ook een groot aantal golfers, actief zijn. Hoewel de vereniging nog relatief jong is, heeft FC Lisse al een geschiedenis waarop de leden trots kunnen zijn en kent ze binnen en buiten de regio een grote schare actieve volgers.

  Zowel spelende leden als vrijwilligers voelen zich thuis binnen FC Lisse. De vereniging onderscheidt zich namelijk door een familiaire, warme en nuchtere sfeer waarbij onderlinge verbondenheid voorop staat. Ieder lid of team telt mee en hoort er bij. Maar dat alles neemt niet weg dat FC Lisse een ambitieuze vereniging is die meer dan voldoende ruimte laat voor professionele en vernieuwende initiatieven.

  FC Lisse is een hechte vereniging. Alle leden en vrijwilligers alsook de ouders en verzorgers van jeugdleden dragen hun steentje bij aan het functioneren en het verder ontwikkelen van de vereniging. Deze samenwerking geeft FC Lisse veel kracht. Aan de onderlinge communicatie tussen al deze betrokkenen wordt veel aandacht besteed. Het persoonlijke contact staat daarbij voorop. Alle geledingen binnen de vereniging werken daardoor intensief samen.

  De leden bepalen samen de koers van de vereniging. Dat betekent dat ze gehoord worden als ze ideeën en wensen hebben en dat ze de ruimte krijgen die ideeën en wensen gezamenlijk uit te voeren. Uitgangspunt binnen FC Lisse is daarbij dat gedacht wordt in oplossingen.

  Leden en vrijwilligers weten zich gesteund bij de uitvoering van hun activiteiten en worden gewaardeerd voor wat ze doen, waarbij aan opvallende prestaties of bijzondere gebeurtenissen extra aandacht wordt besteed. Jeugdleden worden waar mogelijk ingezet bij deze activiteiten. Op die manier worden ze actief bij de vereniging betrokken en ervaren ze het plezier dat dit werk met zich meebrengt. Alle vrijwilligersactiviteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het imago en de uitstraling van FC Lisse.

  Bij FC Lisse kan iedereen op zijn of haar niveau sporten. Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt erkend dat iedereen beter wil worden. Door het professionele niveau van training, (bege)leiding en faciliteiten kan dat bij FC Lisse. Maar de doelstelling verschilt per team. De zaterdagselectieteams zijn prestatief van aard, bij de overige selectieteams wordt uitgegaan van de ontwikkeling van spelers en voor alle andere teams geldt dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.

  De vereniging hecht bijzonder veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Dat betekent dat de FC Lisse-gedragscode actief wordt uitgedragen en nageleefd. Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Trainers en (bege)leiders coachen op positieve wijze. Ouders en verzorgers worden op actieve wijze betrokken bij het team van hun kind.

  FC Lisse draagt actief bij aan de samenleving. De vereniging biedt zowel leden als niet-leden de kans om zich verder te ontwikkelen. Tevens levert FC Lisse een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De vereniging werkt daarbij intensief samen met de gemeente en met maatschappelijke instellingen.