• Inmiddels zijn de heipalen geslagen en ligt de betonnen vloer voor de sporthal erin. De fundering staat. De staal constructie is iets vertraagd, maar we gaan binnen twee weken de lucht in.

    Zoals het er nu uit ziet blijven we nog binnen de planning. Tot aan de zomer zal er volop gebouwd gaan worden aan de sporthal, doel is dat deze eind augustus in gebruik genomen kan worden. Eind juni/begin juli zal gestart worden met de sloop van de restant kleedkamers, de sporthal en de ruimte van Funfit. Half juni zullen dus ook al alle ruimtes van de kleedkamers/washok/sporthal/etc. leeg gehaald moeten zijn. Funfit gaat dan tijdelijk naar de eerste verdieping en de BSO zal de begane grond blijven gebruiken en een gedeelte in de kantine.

    Het gedeelte van de kantine + bovenruimten is dan het enige dat nog overeind blijft, totdat de gehele nieuwe locatie klaar is en dan zal dit gedeelte in de laatste fase gesloopt gaan worden. De start bouw aan het hoofgebouw van FC Lisse (nieuwe kleedkamer en kantine) start na de bouwvak. De afzetting van het bouwterrein zal dan ook in de fase van sloop worden veranderd en dit heeft ook consequenties voor de bereikbaarheid en looproutes. let dus goed op waar je loopt!

    Omdat er voor gekozen is om samen met de aannemer en installateur na de aanbesteding het plan te optimaliseren zijn we tot nu toe ook nog parallel bezig met het maken van gebouw gebonden keuzes. Dit proces loopt nu op zijn eind en zijn er met name nog keuzes te maken m.b.t. inrichting.

    Over het algemeen loopt de bouw nog voorspoedig!